Elektrık Santrali Durum İzleme İçin Pratik Veri Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-25
Yazarlar
Kaplan, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalışan bir elektrik santralinde, bir veri analizi bu çalışmada içerilmektedir. EUAŞ Ambarlı Fuel-Oil Termik Elektrik Santrali 1-2-3 üniteler türbin&jeneratör kompleksi için bir veri toplama sistemi geliştirilmiştir. Türbin yatak sıcaklıkları, türbin devri, titreşim genlikleri ve aktif güç çıkışı verileri izlenmiştir. Toplanan veriye öncelikle basit bir hatalı veri temizleme tekniği uygulanmış, devamında daha ayrıntılı gürültü ayıklama teknikleri ile devam edilmiştir. Dalga formu tabanlı gürültü ayıklama yöntemi olarak Daubechie’nin ana dalga formu db40 14.seviyeden uygulanmıştır. Uzman yorumları rehberliğinde bir arıza tablosu oluşturma amacıyla zaman domeninde işlenmiş veri trendleri incelenmiştir. Belirlenmiş hata ve sorunları içeren ufak bir sonuç tablosu 01.12.2008 00:01 ile 04.12.2008 00:00 tarihleri arası alınan veriler için oluşturulmuştur. Veri trendlerinin hata ve sorunları öngörmeyi sağladığında mutabık kalınmıştır.
A data analysis on an online power plant is included in this study. A data gathering system was developed for the EUAŞ Ambarlı Fuel-Oil Thermal Power Plant units 1-2-3 turbine&generator complex. The data about turbine bearing temperatures, turbine cycles, vibration amplitudes and power outputs were tracked. The gathered data were firstly processed with a simple outlier removal technique which is followed by more detailed denoising techniques. Daubechies’ mother wavelet of db40 at a level14 is applied to data in wavelet based denoising. The processed data trends were inspected in time domain due to create a fault table with the help of expert interpretations. A small conclusion table including indicated faults and errors were developed for the real data gathered between 01.12.2008 00:01 to 04.12.2008 00:00. It is agreed that the data trends can lead us to forsee the errors and faults of the system.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Durum izleme, Elektrik santrali, Veri toplama, Gürültü ayıklama, Condition monitoring, Power plant, Data analysis, Data gathering, Denoising
Alıntı