28 Nm Prosesinde Örnek İkinci Kuşak Akım Kontrollü Akım Taşıyıcı Yapıları Tasarımı Ve Uygulamaları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Armağan, Emrah
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, gerilim modlu devrelere kıyasla sahip oldukları üstün yanlarından yararlanılarak akım modlu devrelerden ikinci kuşak akım kontrollü akım taşıyıcı yapılarının tasarımı ve örnek devrelerin uygulamalarının 28nm CMOS prosesinde gerçeklemeleri yapılmıştır. Çalışmaya öncelikle karmaşıklaşan haberleşme ihtiyacının meydana getirdiği sorunlar incelenerek başlanmıştır. Yeni standartlara uygun ve haberleşme alanında var olan problemlere çözüm öneren yapıların incelemesi yapılmış ve önerilecek devre yapısının sağlaması gereken özellikler belirlenmiştir. Hedeflenen özelliklerin belirlenmesinin ardından tasarımı yapılacak akım kontrollü akım taşıyıcı yapıları teorik incelemeleri ile verilmiş ve karakteristik özellikleri gözlenmiştir. Daha sonra tasarımı yapılan devre yapılarının uygulamaları olarak frekans atik filtre yapısı ile çok modlu filtre yapısı gerçeklenmiş ve benzetim sonuçları gözlenmiştir. Son olarak elde edilen yapıların serim çizimleri gerçeklenmiş ve sonuçlara etkileri gözlenmiştir. Tasarımı yapılan devreler 28nm prosesinde gerçeklenen ve önerilen aktif filtreler olması açısından önemlidir.
In this study, due to their advantages over voltage mode circuits, a current mode circuit second generation current controlled current conveyors design and their applications in 28nm CMOS process realized. Initial effort was put on the investigation of current problems in communication environment and standards. With repect to literature studies and investigations, specification of the circuit to be designed defined to provide alternative sollutions. Following to this, theoretic investigations of the circuits are investigated and their characteristics are examined with the simulations. After the design of current mode circuits, frequency agile filter implementation and multi response filter implementations are selected as the application part of this study. Filter structures are realized and their characteristics observed. As the last step of this work, layout and post layout phases are executed and effects of these steps are obtained. The designed circuits and their filter applications are important since they are the first implementations in 28nm CMOS process and they provide alternative solutions to multi mode, multi response communication standards.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
CCCII, Frekans Atik, 28nm, CMOS, Akım, Filtre, CCCII, Frequency Agile, 28nm, CMOS, Current, Filter
Alıntı