Bilgisayar Destekli Vantilatör Tasarımı Ve Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Dolay, Fuat Hakan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Vantilatör istenen gaz debisini gazı hareket ettirebilecek kadar enerji vererek sağlayan cihazdır. Vantilatör tiplerinin parametrik tasarımı üzerine yapılan bu çalışma üç ana bölümde incelenebilir. Birinci bölümü öne eğik kanatlı, geriye eğik kanatlı ve radyal merkezkaç vantilatör tipleri ve boru tipli yönlendirici kanatsız eksenel vantilatörler için elde edilmiş teorilere dayanılarak kullanıcının istediği özelliklere uygun olarak parametrik vantilatör tasarımı yapan QBASIC tabanlı programların hazırlanması oluşturmaktadır. İkinci bölümü ise, bir CAD-CAM-CAE programı olan I-DEAS üzerinde, QBASIC programlarında hesaplanan vantilatör boyutlarının kullanılması ile, tasarımın bilgisayar ortamında modelenmesini sağlayan programların hazırlanması oluşturmaktadır. Bu programlar I-DEAS üzerinde çalıştırıldığında merkezkaç ve eksenel vantilatörler için parçaları çizmekte, montajı oluşturmakta ve iki boyutlu teknik resmini çıkartmaktadır. Üçüncü bölümü ise, vantilatör tasarımda rol alan teoriler henüz tam olarak geliştirilemediği (özellikle merkezkaç vantilatörler) için gerçekleştirilen tasarımların Fluent adlı yazılım yardımıyla akış analizin yapılarak vantilatörün karakteristik eğrilerinin ve çalışma bölgesinin belirlenmesi oluşturmaktadır.
Fan is the tool which gives energy required to move the gas in order to obtain mass flow. This study can be divided in three groups. First part covers QBASIC based program used for user dependent parametrical design of a fan. Theory used in this program is about forward curved, backward curved and radial bladed centrifugal fans; pipe type axial fans without guide vanes. Second part covers the solid modelling of the fan with a CAD-CAM-CAE software named I-DEAS. QBASIC output including exact fan dimensions is used as input of I-DEAS software. When user runs a program file I-DEAS draws impeller, scroll, inlet nozzle of fan, assembles all those parts and creates 2D drawings. Besides, 3D model for impeller of axial fan and related 2D drawings are created.In the third part, flow analysis of the related design is generated by the help of software named FLUENT as theories supporting the design of fans (especially centrifugal fans) haven’t been competely developed. Software creates characteristical curves and operational region of the fan.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Eksenel ve radyal vantilatör, I-DEAS ve parametrik tasarım, FLUENT ve sonlu hacimler, Axial and radial vantilatör, I-DEAS and Parametric design
Alıntı