Büyük Atalet Kuvvetleri Etkisindeki Bölme Duvarlı Betonarme Çerçevelerin Lifli Polimerler İle Güçlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-26
Yazarlar
Baştemir, İhsan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışması kapsamında 8 adet 1/3 ölçekli bölme duvarlı betonarme çerçeve inşa edilmiştir. Bu numunelerden, dört tanesi tersinir tekrarlı statik yükler, 4 tanesi de yapay ivme kayıtları etkisinde benzeşik dinamik deney tekniği kullanılarak incelenmiştir. Her bir set içinde bir adet yalın, bir adet bölme duvarlı, bir adet X tipi karbon lifli polimer (CFRP) ile güçlendirilmiş ve bir adet de payandalı X tipi CFRP ile güçlendirilmiş numune yer almaktadır. İki farklı deney yöntemi ile elde edilen numune davranışlarının birbiri ile karşılaştırılmasının yanında, daha önceki dönemde aynı laboratuvarda gerçekleştirilen bir tez çalışmasında [1] elde edilen küçük atalet kuvvetleri etkisindeki özdeş numune davranışları da karşılaştırmaya dahil edilmiştir. Her set içinde yer alan numunelerin, deney süresince kaydedilen dayanım, yatay rijitlik, şekildeğiştirme, kritik kesitlerdeki dönme ve eğrilikler ile genel hasar durumları birbirleri ile karşılaştırılarak, uygulanan güçlendirme tekniklerinin etkinliği tartışılmıştır. Tüm numuneler için, statik yükleme etkisinde elde edilen dayanım ve yerdeğiştirme kapasitelerinin, benzeşik dinamik deneylerde elde edilenlere göre, güç tükenmesinin gerçekleştiği PGA düzeyine kadar yakın olduğu gözlenmiştir. Gerçekleştirilen statik ve benzeşik dinamik deneyler, X Kuşaklı ve K+X Kuşaklı güçlendirilmiş numunelerinin yalın ve bölme duvarlı numuneye göre dayanım, yatay rijitlik, yığışımlı çevrimsel enerji kapasitesi ve hasar birikimi açısından önemli üstünlükleri olduğunu ortaya koymuştur. X Kuşaklı ve K+X Kuşaklı güçlendirilmiş numuneler göreli olarak daha büyük PGA düzeylerindeki deprem ivmelerini taşıyabilmektedir.
In the content of this study, 1/3 scaled infilled RC frames have been constructed and tested in the Structural and Earthquake Engineering Laboratuary of ITU. The four of the specimens were tested by using quasi-static test method and the other four specimens were tested by using pseudo-dynamic test method. Each test group consist of one bare frame, one infilled frame, one X type retrofitted and one K+X type retrofitted test specimens. Besides comparing the test results of two different test technique, the behaviours of the previously tested specimens in the same laboratuary, [1] in which smaller inertia forces were implemented, are also used for comparasion. The efficiencies of the advised retrofitting techniques have been disscussed and compared with each other by using the test results namely lateral load bearing capacity, lateral stiffness, strain and moment-rotation relations and general damage situations. The strength and displacement capacities obtained from the quasi-static tests are close enought to the ones obtained from pseudo-dynamic tests except for the higher PGA levels. The performed quasi-static and pesudo-dynamic test results conclude that the X type retrofitted and K+X type retrofitted test specimens have important advantages in lateral stiffness, lateral load bearing capacity, energy dissipation capacity and damage propogations when compared with the bare and infilled frames. The X type and K+X type retrofitted test specimens are able to bear higher PGA levels relatively depending on the pseudodynamic tests.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Bölme duvarlı çerçeve, Benzeşik dinamik deney tekniği, Infilled RC Frames, Pseudo Dynamic Testing Method
Alıntı