Arrangements Of Selected Turkish Tunes For Early-elementary Piano Education

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Akbulut, E. Ceylan Ünal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Müzik eğitimi, özel anlamda da piyano eğitimi birçok yöntem ve bilimsel yaklaşımları içerisinde bulundurmaktadır. Bu tez, piyano öğrencileri için öncelikle Türkiye'de yazılmış, başlangıç repertuarları hakkında bilgi sahibi olmak adına planlanmış bir çalışmadır. Halk müziği ezgilerinin piyano için düzenlenmesi fikri tek bir ülkeye ait olmayıp, gerek piyano eğitimcileri gerek besteciler tarafından çalışmalar devam etmektedir. Bu anlamda yerel ezgi düzenleme çalışmalarının yanı sıra, çeşitli ülkelerin ezgilerinden oluşan albüm çalışmaları da incelenmiştir. Türk ezgilerinden oluşan bir başlangıç piyano metodu ihtiyacı ve isteği de anket ve görüşmelerin sonucunda ortaya çıkartılmıştır. Okul öncesi ve yetişkinler için hazırlanmış oniki adet Türk ezgi düzenlemelerinden oluşan parça önerilmiştir.
This thesis is written to elucidate the starter repertoires which were composed primarily in Turkey for ones who decide to become piano students. The idea of the arrangements of the local music tunes for the piano does not belong to one country. The context allows piano educators, composers and researchers to work on the matter. The interviews and questionnaires also exposed the need and desire of a beginner's piano method that is put together using Turkish tunes. Twelve arrangements of Turkish tunes are recommended for pre-school students as well as adults.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
Anahtar kelimeler
Müzik, Ezgi, Eğitim, Halk müziği, Müzik, Müzik aletleri, Müzik eğitimi, Piyano, Çalgı eğitimi, Music, Intonation, Education, Folk music, Music, Musical instruments, Music education, Piano, Instrumental education
Alıntı