Üç Boyutlu Betonarme Çerçevelerin Düğüm Noktalarının Deprem Etkilerine Karşı Güçlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-02-18
Yazarlar
Coşgun, Cumhur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Mevcut eski tip kolon-kiriş birleşim bölgelerinin davranışını inceleyen sınırlı sayıda çalışma olması nedeniyle bu tip elemanların davranışları iyi bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, ülkemizdeki mevcut yapıların durumunu temsil etmek üzere düşük dayanımlı beton ve düz yüzeyli donatıya sahip kolon-kiriş birleşim bölgelerinin deprem etkileri altındaki davranışlarını incelemek ve deprem etkilerine karşı bu davranışlarını iyileştirmektir. Bu amaçla malzeme deneyleri yanında deneysel çalışmalar gerçekleşmiştir. 5 adet tam ölçekli üç boyutlu numuneler üretilmiş ve deneyleri yapılmıştır. Numunelerde düşük dayanımlı beton ve düz yüzeyli donatı kullanılmıştır. Birleşim bölgesinde etriye kullanılmamıştır. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda bu tip elemanların deprem yükleri altındaki davranışı açıklanmış ve uygulanabilir güçlendirme yöntemleri geliştirilmiştir.
Inspecting the previous studies it is seem that the behaviour of this type of elements is not well known due to the limited number of studies which examines the behavior of existing old-style beam-column joint zones. The purpose of this thesis to examine the behavior of beam-column joint region that are made of low strength concrete and reinforced with plain bar (that represent our country) under seismic effects and to improve this behavior. Besides, material and experimental tests were also carried out. 5 pieces of full scale three-dimensional reinforced concrete specimens were tested. As a result of the experimental studies the behavior of this type of elements under earthquake loading is described and applicable retrofit methods have been developed.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Kolon-kiriş birleşim bölgesi, tam ölçekli çerçeve, düşük dayanımlı beton, düz yüzeyli donatı, donatıların kaynaklanması, sıyrılma, güçlendirme, Beam-column joint, 3D full scale frame, low strength concrete and plain reinforcing bar, welding, slip, FRP retrofit
Alıntı