Kaynaklı konstrüksiyonlarda kalite güvenilirliği ve radyografik muayenenin kullanımına yönelik öneriler

thumbnail.default.alt
Tarih
1991
Yazarlar
Canoğulları, Suat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Kaynak kompleks bir teknolojidir ve özellikle şantiye koşulların da imalatı gerçekleştirilen konstrüksiyonlarda, çok farklı özellikte kaynakların yapılması gerekmektedir. Bu denli çeşitliliğin söz konusu olduğu kaynaklı konstrüksiyonla- rın imalinde elde edilecek kaliteye güvenmek, tasarım aşamasından başlıyarak kaynak işlerinin yürütülmesi ve kalite kontrolünü da kapsayan uygulamalı çalışmaların doğruluk derecelerine bağlıdır. Kaynaklı konstrüksiyonlarm imalinde tasarımın temel teorik bilgiler ışığında hazırlanması ve hangi işi kimlerin yapabileceği şeklindeki bir görevlendirmeyi de kapsaması durumunda kalitenin optimum maliyet ve güvenilirlik sınırlarında elde edilmesi olasıdır. Bu amaçla ka3'nakh konstrüksiyonlarda kalite güvenilirliği sisteminin oluşturulmasında temel alınacak yaklaşımlar, tasarım aşama sından başlayarak son üretime kadar'olan süreç itibariyle değerlendiril miş ve firma bazında bu tür sistemin oluşturulmasına yönelik bir model önerilmiştir. Çalışmanın genel kapsamı içerisinde kaynaklı konstrüksiyonlarda kalite kontrol uygulamaları arasında Önemli yer tutan radyografik yöntem uygulamalı olarak ele alınmış ve sistem içerisindeki entegras yonu önemli parametreler itibariyle gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmalar sonucunda firma bazında oluşturulabilecek ve hata değerlendirmede yanılgıları en alt düzeye indirebilecek referans formlara örnekler verilmiştir.
Quality assurance concepts aroused as a result of the need of better quality in many industries after the Second World War, and now it is a unrenouncable necessity in a vast majority of industries. In the case of welded constructions concept and reliability of quality requires to deal with assurance of quality in a larger scale. Weld quality is affected by many factors such as welded and welding materials, environmental conditions, design, operator, etc. This complicated structure of weld quality, requires control of all these factors and this constitutes the concept of quality assurance. Identification and elimination of defects by quality control, reduces the failure costs which may be caused by defects. The incentive for manufacturers to reduce defects, and therefore costs, led to extensive development of quality control concepts. Generally, concept of quality assurance includes all activities to obtain desired quality of the product. This includes suitability studies of all possible applications to standards by using plans and previous service experience. It is especially important to select suitable material and qualified operator to achieve quality assurance of welded constructions. Following factors also shows (explains) the necessity of quality assurance of welded construction: 1. It may not be possible to eliminate failures occurred during service conditions by quality control tests and inspections. 2. It is necessary to design or constitute quality. 3. Defects can be identified in inspected specimens but non- inspected specimens may include defects too. 4. It is more expensive to repair defected welds to produce sound welds. Quality forms the base of quality assurance, and more effective control of quality may be done by people who are familiar to product or production. The responsibility of the product belongs to the vi lproducer. This approach has been developed especially after 1980 at many countries and industries. Thus responsibility of defects caused from design and production is attributed to producer.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991
Anahtar kelimeler
Kaynaklı çelik yapılar, Kalite güvenirliliği, Radyografik kontrol, Welded steel structures, Quality assurance, Radiographic inspection
Alıntı