1999 Kocaeli Depremi Sonrasında Güçlendirilmiş Betonarme Bir Binanın Doğrusal Olmayan Dinamik Analizle Performansının Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yılmaz, Emrah
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalışmada, 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminde orta derecede hasar görmüş ve sonrasında güçlendirilmiş dört katlı betonarme bir yapının performansı, doğrusal olmayan dinamik analizle araştırılmıştır. DRAIN-2DX programı kullanılarak yürütülen analiz, yukarıda sözedilen Kocaeli depremi ile 12 Kasım 1999 Düzce depremi sırasında kaydedilen 7 adet güçlü hareket kaydından oluşan bir deprem toplumu ele alınarak gerçekleştirilmiştir. Yapıyı oluşturan elemanların ve güçlendirme aşamasında eklenen perdelerin doğrusal olmayan çevrimsel davranışlarının çift doğrulu modele uyduğu düşünülerek, güçlendirme öncesi ve sonrası durumlar için yapıda oluşan kat yerdeğiştirmeleri ve göreli yerğiştirmeler ile en üst kat yerdeğiştirmeleri, taban kesme kuvveti ve devrilme momentinin zamanla değişimleri belirlenmiş, yerdeğiştirme sünekliği, μ, ele alınan her deprem kaydı için hasaplanmıştır. Yapının son durumundaki performansı, taslak halindeki yeni deprem yönetmeliğinin 13. kısmındaki temel prensiplere göre de araştırılmıştır
Non-linear dynamic analyses are carried out to illustrate the structural performance of a four-story RC building in Yalova, which has experienced moderate damage during the August 17, 1999 Kocaeli Earthquake and strengthened afterwards. Analyses, which are realized by the use of DRAIN-2DX computer program, are performed considering an earthquake ensemble composed of 7 strong motions that are recorded during the above-mentioned Kocaeli and November 12, 1999 Düzce Earthquakes. It is assumed that, bilinear hysteretic model represents the nonlinear force-displacement relationship of structural members, which are subjected to dynamic loading, therefore envelopes for generalized and relative displacements and time variations of top-story displacements, base-shear and overturning moment are determined and displacement ductility, , is calculated under the effect of each earthquake motion. Structural performance for the latter is also evaluated taking into account of the fundamental principles in Chapter-13 of the preliminary draft version of the new Turkish Earthquake Resistant Design Code.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Doğrusal olmayan dinamik analiz, itme analizi, betonarme, DRAIN-2DX, Non-linear dynamic analysis, pushover analysis, reinforced concrete, DRAIN-2DX
Alıntı