Evolution Of The Keyboard Prelude As A Genre In Europe: A Textural And Stylistic Approach

thumbnail.default.alt
Tarih
2016
Yazarlar
Diriker Sipahi, Ayşe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
The objective of this study is to examine solely a genre, "prelude" for keyboard and piano, through a textural and stylistic approach. By doing so, it is aimed to create a bridge between the textural structures of preludes and how they are perceived by pianists at the core of performance. Having observed all the textural and stylistic aspects of the selected preludes related to the indicated time intervals, the organism of a genre which is especially important for the keyboard literature is deeply examined. Thus, it is targeted to identify to what distinct the preludes in Europe have common properties.
Klasik batı müziğinde tuşlu çalgılar ve piyano için yazılmış türler arasında prelüd, tuşlu çalgıların başlangıcından beri var olan bir tür olmasından dolayı önemli bir yere sahiptir. Bu tür üzerine yapılan araştırmalar sonucunda, türün çeşitli dönemlerde bazı ortak özelliklere sahip olduğu ancak belirgin farklılıklar da gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu noktada prelüdün diğer türlerle kıyaslandığında daha değişken bir yapı gösterdiği belirlenmiştir. Bahsi geçen değişkenliğin hangi faktörlere bağlı olduğu ise araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada tuşlu çalgılar ve piyano için yazılmış prelüd örneklerinin dokusal özellikleri ışığında prelüd türünün dokusal ve stilistik olarak geçirdiği evrimin araştırılması amaçlanmaktadır.
Açıklama
Thesis (Ph.D) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2016
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
Anahtar kelimeler
Music, European, Classical western music, Piano, Prelude, Stills, Musical instruments, Müzik, Avrupa, Klasik batı müziği, Piyano, Prelude, Stiller, Çalgılar
Alıntı