Effects of thermal spray coating on engine performance and cylinder bore surface

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Hürpekli, Mersin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Istanbul Technical University
Özet
Bu çalışmada Plazma İletimli kaplamanın (PTWA) motor performansı ve motor blokları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Tez çalışması kapsamında motor bloğu silindir boşluğu %0.8C-çeliği ile kaplanmış ve bunun etkileri irdelenmiştir. Farklı tipte ısıl püskürtme ile yapılan kaplamaların mikro-yapıları incelenmiş ve PTWA?nın silindir boşluğu üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bahsi geçen kaplamanın kalitesi kaplama kalınlığı, kaplamanın boşluklu yapısı, oksit içeriği, içerdiği oksit tipi ve kaplamanın sertliği gözönünde bulundurularak değerlendirilmektedir. Bunlardan yola çıkarak da PTWA kaplamanın motor performansı üzerindeki ektisi ortaya çıkartılmaya çalışılmaktadır. PTWA kaplama otomotiv endüstrisinde yeni bir uygulama olup konu ile ilgili detaylı yapılmış çalışmalar yaygın değildir. Bunun yanında kaplamanın motor performansı üzerindeki etkisini gösterebilecek çalışmalar ya yoktur ya da yeni bir alan olduğundan dolayı otomotiv endüstrisi bilgiyi açık hale getirmemiştir. Isıl püskürtme kaplamaların silindir iç yüzeyine yapılmasının altında yatan temel neden yüzeyin tribolojik özelliklerinin iyileştirilmesidir. Böylece silindir duvarı ile piston segmanları arasında meydana gelen sürtünmeden kaynaklı kayıplar en aza indirgenmiş olacak ve daha hafif araçların üretilmesine imkan sağlayacaktır. Tez çalışması kapsamında yapılan kaynak taraması ve testler de bunun mümkün olabileceği yönünde umut verici sonuçlar vermiştir. Çalışma daha da genişletilerek kaplama uygulaması seri üretime uygun hale getirilerek daha hafif ve daha az gaz salınımı yapan çevreci motorların üretimi mümkün kılınabilir.
Açıklama
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Flame spraying, Diesel engines, Metal coating, Plasma spraying, Thermal spraying, Surface coating, Surface coating materials, Surface coating methods
Alıntı