Mevcut Betonarme Okul Binalarının Deprem Performanslarının Japon Sismik İndeksi Yöntemi İle Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-03-04
Yazarlar
Ersin, Erhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada mevcut betonarme okul binalarının hızlı değerlendirme yöntemi olan Japon Sismik İndeksi Yöntemi ile farklı değerlendirme seviyelerinde analizi yapılmıştır. Çalışma kapsamında uygulamada ve literatürde kullanılan ATC 21 ve FEMA 310 yöntemleri de Japon Sismik İndeksi Yöntemi ile birlikte genel olarak incelenmiş ve aynı amaç için kullanılan bu farklı yöntemlerin karşılaştırmalı değerlendirmeleri yapılmıştır. Çalışma kapsamında mevcut betonarme binaların birbirinden bağımsız üç farklı aşamada değerlendirilmesine olanak sağlayan Japon Sismik İndeksi Yöntemi ile 1. ve 2. Aşama değerlendirmeleri yapılmış ve elde edilen deprem performansı değerleri tablolar halinde sunulmuştur. Mevcut betonarme okul binalarının İtme Analizi (Push Over) ile kontrolleri yapılıp J.S.İ.Y. ile elde edilen deprem performansı değerlerinin D.B.Y.Y.H.Y.(2007) ile tutarlılığı kontrol edilmiştir.
In this study seismic performance of reinforced concrete school buildings are evaluated with using Japan Seismic Index Method (J.S.I.M) in different levels of evaluation. In the study, some other seismic performance evaluation methods are also mentioned such as ATC 21 and FEMA 310 and explained in detail in order to have a chance to compare the advantages and disadvantages. The reinforced concrete existing school buildings are evaluated in 1st and 2nd levels of evaluations with using J.S.I.M. The results of these evaluations are not only compared within each level of screeening but also with the results of Push Over Evaluation of the same buildings.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Deprem Performansı, Japon Sismik İndeksi Yöntemi, Mevcut Betonarme Okul Binaları, İtme Analizi, Seismic Performance, Japan Seismic Index Method, Existing Reinforced Concrete Buildings
Alıntı