IX. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, 20-23 Ekim 2020 İstanbul

thumbnail.default.alt
Tarih
2020-10
Yazarlar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Özet
Türkiye’deki tek etkinlik olması nedeniyle büyük bir önem taşımaktadır. Tüm insanlığın geleceği içinde yaşadığımız gezegenimizin katmanları arasındaki etkileşimlerin daha iyi anlaşılmasına bağlıdır ve Kuvaterner Sempozyumu bu etkileşimin insan ile olan ilişkisinin ortaya konması açısından çok önemli bir görevi yerine getirmektedir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Kuvaterner
Alıntı