Açık bilim nedir, neleri değiştirir?

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2022-02-02
Yazarlar
Bulut, Burcu
Bolat, Hür Bersam
Aslan, Göknur
Tonta, Yaşar
Ata, Lütfiye Durak
Gürdal, Gültekin
Taşkın, Zehra
Vural, Aslı
Kubat, Gülçin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Özet
İTÜ Kütüphanesi, bilimsel araştırmaların daha şeffaf ve iş birlikçi bir ortamda yürütülebilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Açık bilim çalışmaları kapsamında bilimsel araştırmalardan üretilen yayınların, verilerin ve araştırma sürecine ilişkin tüm detayların kolayca erişilebilir hale getirilerek bilimin özgür bırakılması hedeflenmektedir.
Açıklama
İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı açık bilim ve açık erişim konularında farkındalık etkinlikleri yapmaktadır. Açık bilim uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında yapılan bu etkinlik 2 Şubat 2022 Çarşamba günü 10.00-13.00 saatlerinde çevrim içi olarak düzenlenmiştir. Etkinlik aynı zamanda İTÜ’nün ortakları arasında yer aldığı EELISA InnoCORE projesi kapsamında planlanan bir dizi etkinlikten ilkidir. 2022'de proje dahilinde gerçekleştirilecek uluslararası etkinliklere katılacaklar için temel oluşturacak bilgi paylaşımında bulunmak ve etkinliklerden üst seviyede verim alınmasını sağlamak amacıyla hazırlanan etkinliğe ait video kaydıdır. Etkinliğin kaydını aynı zamanda EELISA | Istanbul Technical University youtube kanalından da izleyebilirsiniz. Etkinlik Programı 0:05 - Giriş: Dr. Burcu Bulut (İTÜ) 1:11 - Açılış: Prof. Dr. Hür Bersam Bolat (İTÜ) ve Göknur Aslan (İTÜ) 11:40 - Açılış Konuşmacısı Tanıtımı, Prof. Dr. Yaşar Tonta (Hacettepe Üniversitesi) 13:10 - Açılış Konuşması: “Açık Bilim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek?” * “Bildirgelerden Uygulamalara, Açık Bilim ve Açık Erişim” Paneli 59:05 - Panel Başkanı: Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata (İTÜ) 1:03:41 - Konuşmacı Tanıtımı, Gültekin Gürdal (İYTE) 1:05:57 - “Bildirgelerden Uygulamalara, Açık Bilim ve Açık Erişim” 1:37:18 - Konuşmacı Tanıtımı, Doç. Dr. Zehra Taşkın (Hacettepe ve Adam Mickiewicz Üniversitesi) 1:39:11 - “Açık Bilimin Araştırma Performansı Değerlendirme Sürecine Entegrasyonu” 1:56:19 - Konuşmacı Tanıtımı, Aslı Vural (TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi) 1:58:06 - “Ufuk Avrupa’da Açık Bilim Uygulamalarına Yönelik Beklentiler” 2:20:21 - Konuşmacı Tanıtımı, Gülçin Kubat (İTÜ) 2:21:17 - “İTÜ’de Açık Erişim Çalışmaları ve Hedefler” 2:40:11 - Soru-cevap ve Düşünce Paylaşımları
Anahtar kelimeler
açık bilim, açıklık kültürü, üniversiteler, open scince, openness culture, university
Alıntı
Koleksiyonlar