Boru Kaynak Makinesi Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-11-02
Yazarlar
Çan, Ali Utku
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kaynak günümüzde birleştirme sistemleri içerisinde en sık kullanılanlardan bir tanesidir. Özellikle gemi sanayi, otomotiv sanayi, rafineri sektörü, boru imalat sanayi vb birçok sanayi kuruluşunda kullanılmaktadır. Rafineri sektöründe ham petrolün işlenerek LPG, yakıt gazı, benzin, motorin, jet yakıtı, fueloil ve asfalt gibi ürünlere dönüştürülmesi için yapılan tesislerde çok yoğun bir borulama işlemi vardır. Taşınan ürün petrol ve türevleri olduğu için boru birleşim noktalarında 100 % sızdırmazlık sağlanması gerekmektedir. Bunu sağlamanın en iyi yolu ise kaynaklı birleştirme yöntemlerini kullanmaktır. Rafineride de ağırlıklı olarak kök pasolarda TIG, kalanında ise örtülü elektrod yöntemi ile kaynak işlemleri yapılmaktadır. Kök pasoda TIG kaynak kullanma sebebi, bu kaynak yönteminin yavaş ve pahalı olmasına karşın en iyi kaynak kalitesini sağlamasıdır. Kök pasodan sonra daha ucuz ve hızlı bir yöntem olan örtülü elektrod kaynaklı birleştirme ile kaynak tamamlanmaktadır. Normalde bu iki işlemde uzman sertifikalı kaynakçılar tarafından yapılmaktadır. Tasarlanmak istenen sistemle, elle yapılan kök paso TIG kaynak işleminin otomasyon ile tam otomatik hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Burada ilerleme hızı ile tel besleme hızı iki farklı servo mekanizma yardımıyla kontrol edilecektir. Bu şekilde tam otomatik hale getirilen işlemle daha iyi kaynak kalitesi elde edilmesi, sürdürülebilir kaynak kalitesi elde edilmesi, daha hızlı kaynak yapabilme, daha verimli kaynak yapabilme ve kaynak sırasında oluşan zararlı gazların insan sağlığına verdiği zararın düşürülmesi hedeflenmektedir.
Welding is one of the most popular assembly way nowadays and used especially in refinery, ship building, pipe manufacturing and etc. There are intense piping works in refinery sector where LPG, fuel gas, gasoline, diesel, fuel oil and asphalt produced from crude oil. Since the tranported product is oil, achiving 100 % sealness in piping joints becomes an obligation. Welding is the best way to satisfy this criteria. In refinery, TIG welding is used for root pass and SMAW in rest. TIG welding is used for root pass despite the fact that it is slow and expensive since TIG welding satisfy the best quality. Then welding is completed with SMAW which is more cheaper and fast than TIG welding. The two processes are always done by certificated expert welders. With this Project, it is desired to design fully automated welding machine by controlling welding parameters with servo mechanism. While one of these servo mechanism will control welding movement across the pipe, the other one will control filler metal feed system. The goal is to get best welding quality, continous welding quality, higher welding velocity, more efficient welding and lastly to reduce effect of harmless gas occured during welding to the welder.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Boru Kaynağı, Otomatik TIG Kaynak Makinesi, Pipe Welding Machine, Otomated TIG Welding Machine
Alıntı