Beton Kalitesine Bağlı Olarak Mevcut Bir Binanın Deprem Performansının Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-19
Yazarlar
Ülker, Başar Necdet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, doğrusal olmayan artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi kullanılarak mevcut bir binanın deprem performansı değerlendirilmiştir. Bina peformansı üzerinde dolgu duvarlarının etkisinin görülebilmesi için dolgu duvarlı ve duvarsız bina modellemesi yapılmıştır. Dolgu duvarlarının modellenmesinde eşdeğer basınç çubuğu kullanılmıştır. Ayrıca dolgu duvarlı ve duvarsız modellerin herbirinin performans değerlendirmesinde tahribatlı değerlendirme sonucu elde edilen beton kalitesi ve statik projesinde belirtilmiş olan beton kalitesi kullanılmıştır. Beton kalitesinin belirlenmesi için karot alınan kolonlarda impact-echo tahribatsız değerlendirme yöntemi uygulanmış, elde edilen sonuçlar tahribatlı değerlendirme sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Tahribatsız değerlendirme sonuçlarının tahribatlı değerlendirme sonuçlarına birbirleriyle uyumlu olduğu görülmüştür. İncelenen binada binanın deprem performansı üzerinde dolgu duvarların etkisinin beton kalitesine oranla daha fazla olduğu sonucu elde edilmiştir.
In this study, the non linear static pushover analysis method has been used in order to evaluate the earthquake performance of the existing building. The effect of the infilled walls have been examined with comparing the analysis results of the buildings modeled with and without infilled walls. The infilled walls have been modelled as equivalent pressure struts. Furthermore, the concrete quality of the existing building determined by destructive method and the concrete quality defined in the design drawing have been used for each of the structural model with and without infilled walls. The impact-echo nondestructive method has been applied to the columns that the concrete quality have been determined by destructive method. The results of the nondestructive method have been compared with the results of the destructive method and they have been seen to be compatible. For this building, it has been found that the effect of the infilled walls on the eathquake performance has been more than the effect of the different concrete quality.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, Doğrusal Olmayan Analiz, Impact-Echo Tahribatsız Değerlendirme Yöntemi, Eşdeğer Basınç Çubuğu Modeli, Static Pushover Method, Non linear Analysis, Impact-Echo Nondestructive Evaluation Method, Equivalent Pressure Strut
Alıntı