Cpn Tools Programı Kullanılarak Smtp(basit Posta Aktarım Protokolü)’nin Modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Otman, Mehmet Fikri
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Eşzamanlı sistemlerin geliştirilmesindeki güçlük dikkate alındığı zaman sistemin uygulanabilir bir modelinin inşa edilmesinin ne kadar gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır.Modelin kurulması ve simülasyonunun gözlemlenmesi genellikle söz konusu sistemin işleyişiyle ilgili yeni fikirler vermektedir.CPN (Renkli Petri Ağları) eşzamanlı sistemlerin modellerinin tasarlanması ve özelliklerinin incelenmesi için oluşturulan grafiksel bir dildir.Ayrık olayların modellenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.CPN Tools programı CPN modellerinin yapılandırılmasını ve incelenmesini sağlayan bilgisayar yazılımı olarak dikkat çekmektedir.Renkli Petri ağları (CPN) tipik uygulama alanları arasında haberleşme protokolleri,veri ağları,telekomünikasyon sistemleri sayılabilir.Bu tez çalışmasının birinci bölümünde Petri Ağ grafiği ve CPN ML ye kısaca değinilmiş ,basit bir örnek üzerinden tanımlamalar verilerek CPN Tools programına ilişkin çalışma mantığı açıklanmaya çalışılmıştır.Hedef ve CPN Tools’da kulanılan temel fonksiyonlardan söz edilmiştir.CPN Tools programının organizasyonu ve kullanılan araçlar anlatılmaya çalışılmıştır.CPN Tools programının temel bileşenleri olan yer,geçiş ve ok kavramları açıklanmıştır.CPN ML temelleri anlatılmaya çalışılmıştır.İnternete bağlanma olayının modellendiği diğer bir örnekte ise internete erişmek için eşzamanlı olarak IP alan bilgisayarlardan oluşan sistemin benzetimi gösterilmiştir. İnternet kullanımının vazgeçilmez bir gereklilik haline geldiği günümüzde internet üzerinden e-postaların alımı ve iletimi SMTP(Simple Mail Transport Protokol)(Basit Posta Aktarım Protokolu) kullanılarak gerçekleştirilmektedir.E-posta dağıtımı gönderici SMTP sunucusu ile alıcı SMTP sunucusu arasında komutlar ,yanıtlar ve posta bilgisinin aktarımı esasına dayanan bir SMTP işlemidir.Bir e-postanın göndericiden alıcıya ulaşmasının sağlanması sürecinde gönderici SMTP sistemi e-postayı internet ortamına göndermektedir.Alıcı SMTP sistemi ise e-postayı verilerin karşılıklı aktarıldığı bir iletim ortamından kabul ederek posta kullanıcı temsilcisine aktarmakta ya da posta kullanıcı temsilcisinin erişebileceği dosya sisteminde saklamaktadır.Tezin ikinci bölümünde SMTP protokolü anlatılmıştır.SMTP protokolünün temellerine değinilmiş ve SMTP protokolünün e-postaları farklı hostlar arasında iletmek amacıyla kullanılmakta olan yaygın bir mekanizma olduğu vurgulanmıştır.SMTP’nin çalışma modeli ele alınarak kısaca açıklanmıştır.Ayrıca SMTP protokolünün temel bileşenleri olan UA(Kullanıcı Ajanı) ve MTA(Posta Aktarım Ajanı) üzerinde durulmuştur.MIME(Multipurpose İnternet Mail Extentions) yapısı kısaca açıklanmıştır.E-posta erişim modları anlatılmıştır. Üçüncü bölümde SMTP protokolünün CPN Tools kullanılarak oluşturulan modelleri açıklanmıştır. Son Bölüm olan dördüncü bölümde hazırlanan çalışmanın sonuçları ve önerilere yer verilmiştir.
When we consider the difficulty in the development of concurrent systems, the necessity of building a practicable model emerges.Establishment of the model and observation of the simulation generally gives new ideas concerning the operation of the mentioned system.CPN(Coloured Petri Nets) is a graphical language which is built for the design of concurrent systems and analysis of their characteristics.İt is widely used in the modelling of discrete events.CPN tools programme attract attention as the computer software which provides construction and analysis of CPN models.Among typical implementation fields of Coloured Petri Nets(CPN) we can mention communication protocols,data nets,telecommunication systems.İn the first chapter of this thesis study it is dealed shortly Petri net graphic and CPN ML,on a simple example it is tried to explain the operation mentality of CPN Tools programme by giving declarations.It is talked about the objective and basic functions used in CPN Tools.It is tried to describe organization of CPN Tools programme and tools used in it.Place,transition and arc concepts which are basic components of CPN Tool programme are explained.Fundamentals of CPN ML are tried to describe.İn another example which models the event of connecting to the internet,it is demonstrated the simulation of system of computers that takes IP concurrently to reach the internet. Nowadays that usage of the internet became an indispensable necessity ,receiveing and transmission of e-mails via internet is realized by using SMTP(Simple Mail Transport Protocol).E-mail delivery is an SMTP operation which is based on the principle of commands ,replies and mail information transfer between sender SMTP server and receiver SMTP server.İn the process of an e-mail’s arrival from sender to receiver,sender SMTP system sends e-mail to the internet environment.Receiver SMTP system either transfers e-mail to mail user agent by accepting it from a transmission environment where data is mutally transfered or stored in the file system where mail user agent may reach.İn the second chapter of the thesis SMTP protocol is described.Fundamentals of SMTP protocol are dealed and it is emphasized that SMTP protocol is a widespread mechanism used for sending e-mails between different hosts.Operation model of SMTP is shortly explained.Additionally UA(User Agent) and MTA(Mail Transfer Agent) which are basic components of SMTP protocol are mentioned.MIME(Multipurpose İnternet Mail Extentions) structure is described briefly.E-mail access modes are explained. İn the third chapter SMTP protocol models produced by using CPN Tools,are explained. İn the fourth chapter which is the last chapter, results and suggestions are given.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
CPN Tools, Renkli Petri Ağları, SMTP, CPN Tools, Coloured Petri Nets, SMTP
Alıntı