Crowdfunding Community Engagement: Drivers And Outcomes

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Demiray, Melek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Sharing economy and co-creative networks have changed the way of interaction and cooperation in the businesses of digital age. The concepts of 'co-creation', 'co-funding' and 'peer-to-peer' become inevitable parts of sustainable innovation, crowd economy, and entrepreneurship. Crowdfunding, as a novel financial system, has emerged to facilitate accessing funds, enable crowd economy, encourage innovation and democratize the entrepreneurship ecosystem. Crowdfunding is basically gathering a small amount of money from a large number of people, namely the 'crowd' in a community or in a society to realize a specific project. Crowdfunding market has rapidly spread around the world in recent years since crowdfunding offers an alternative financing method to fulfill the gaps in the financial sector and to enable individuals, start-ups and SME's to cope with capital access problem in a feasible manner. The crowdfunding platforms bring members together to raise capital and provide required information about projects through online settings. Crowdfunding platforms are considered as online communities since they establish closer relationships among their users to share resources for co-creating value.
Paylaşım ekonomisi ve çevrimiçi ağ yapıları, dijital dönüşümün etkisiyle her alanda baş döndüren bir şekilde kendini göstermektedir. Bu değişimin sonucu olarak özellikle iş yapma yöntemlerinde etkileşim ve birlikte oluşturma (co-creation), birlikte üretme (co-production), birlikte tüketme (co-consumption) ve ortak fon sağlama (co-funding) gibi kavramlar önem kazanarak sürdürülebilir yenilikçiliğin, kitle ekonomisinin ve girişimciliğin vazgeçilemez bir parçası olmaktadır. Kitle fonlaması (crowdfunding), ortak fon sağlamanın alternatif bir metodu olarak son yıllarda ortaya çıkan ve hızla gelişme gösteren bir finansman sistemidir. Kitle fonlaması kavramı web ortamında sunulan girişim projelerinin çok sayıda kişi tarafından küçük miktarlar verilerek fonlanmasıdır. Yenilikçi iş fikirlerinin kitleler tarafından desteklenmesi, özellikle girişimcilerin gelecek vaat eden projelerini hayata geçirirken aşmak zorunda oldukları en büyük bariyer olan finansman sorununun çözümünde de katkı sağlamaktadır. Bankacılık, risk sermayesi ve melek yatırım gibi geleneksel finansal kaynakların oluşturduğu olumsuzlukları giderebilen ve yatırım sermayesinin tabana yayılmasına imkan tanıyan büyük bir fırsattır. Kitle fonlaması, kişilerin özgün fikirlerinin ve diğer finansal kaynaklardan kolaylıkla sermaye elde edemeyen sosyal girişimlerin hayata geçirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu nedenle start-up adı verilen girişimcilik projelerinin demokratik ve kolektif olarak desteklenmesine imkan tanımaktadır.
Açıklama
Thesis (Ph.D) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Digital marketing, Customer engagement, Relationship marketing, Dijital pazarlama, Müşteri bağlılığı, İlişki pazarlaması
Alıntı