Acil Durum Yönetimi:sanayi Ve İşyerleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Maytalman, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Türkiye’de acil durum veya afet yaratan riskler ve sanayi ile işyerlerleri üzerindeki etkileri bölüm 2 de irdelenmiştir. Bu riskler doğal ve insan kaynaklı olarak 2’ye ayrılmıştır. Doğal riskler kısmında yangınlar, depremler ve seller ele alınırken tehlikeli madde kazaları, terörizm ve teknolojik riskler insan kaynaklı riskler kısmında incelenmiştir. Sanayi tesislerinde ve işyerlerinde bu risklerin olması durumunda zararları en aza indirmek ve operasyonel işlere devam edebilmek için iş devamlılığı planları yapılmalıdır. Bu planlar acil durum yönetim sisteminin bir parçasıdır. Risklerin tesislerdeki kritik aktiviteler olan etkilerini ölçmek için etki ve risk analizi yapılmalıdır. Bunların yanında acil durum yönetimi güçlü bir komuta zinciri gerektirmektedir. Olay Komuta Sistemi acil durum yönetiminde uygulanmak üzere oluşturulmuş örnek bir yapıdır. Bu analizler ve olay komuta sisteminin detaylı yapısı 3. bölümde yer almaktadır. Acil durum müdahale planlaması ve uygulaması , acil durum yönetimi için yapılan çalışmaların bir ürünü olarak nitelendirilebilir. Bu plan acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında izlenmesi gereken kural ve süreçleri detaylı olarak tarif eder. Çalışmada böyle bir plan içerisinde bulunması gereken kısımlar ve detayları irdelenmiştir. Ayrıca zarar azaltma metodları ele alınmış olup bu metodların bazıları ile ilgili detaylı araştırma yapılmıştır. Son olarak HIT Tekstil fabrikası, acil durum yönetimi perpektifinden ele alınmıştır.
In this study, risk that causes disaster or emergency and effect of these risks on business and industry are discussed in chapter 2. These risks are classified into two categories as natural and man-made. Natural risks are fire, earthquakes, floods and man made risks are material incidents, terrorism and technological emergencies. Emergency response plans should be prepared to minimize the damages and sustain the continuity of operational business functions. These plans are part of emergency management. To measure the effect of these risks to critical business functions, Business Impact Analysis (BIA) and risk analysis should be done. Also emergency management requires powerful chain of command. Incident Command System is an example structure for supplying this command chain. Explanation and examples of analysis and Incident command system is examined in chapter 3. The application and planning of emergency response can be described as the product of emergency management activities. This response plan works as a guide and describes the procedures, before during and after the emergencies. In this study, the Content of such a plan and details of this content are studied. Moreover, risk reduction strategies are and some of these strategies are explained in details. Finally, HIT Textile factory case study from the emergency management point of view is examined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Acil Durum Yönetimi, Sanayi, Endüstri, Emergency Management, Business, Industry
Alıntı