Ip Üzerinden Ses İletimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aşırım, Adil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Veri iletişimi gereksinimi 1960lı yıllarda bir terminalin bir ana bilgisayara telefon şebekesi kullanılarak bağlanmasıyla başlamıştır. Bu aşamada en büyük sorun iletişim hızının yavaş olmasıdır. Genelde kuruluş içinde; veri, ses ve görüntü uygulamaları için ayrı ağlar öngörülmüştür. Her uygulama ulaşımı (transport) için ayrı tesislerin bu şekilde kullanılması son derece verimsizdir. Veri trafiği hacmi ses hacminden daha hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu durumda Kuruluşlar için asıl zorluk şebeke sistemini veri, ses ve görüntü trafiğini taşıyacak şekilde en iyi forma sokmaktır.Günümüzde iletişim endüstrisi ve endüstrinin analistleri Internet Protokolünün (IP) geleceğin evresel taşıma aracı olacağını büyük ölçüde kabul etmekte ve onaylamaktadırlar.Taşıma aracı olarak IPnin kullanılması kuruluşa band genişliği verimi, daha düşük genel band genişliği ihtiyaçları, yönetim kolaylığı ve yeni uygulamaları hızlı bir şekilde konumlandırma yeteneği gibi önemli istatistiksel kazanımlar sağlamaktadır. Çalışmamızın temelini IP protokolü üzerinden sesi bir data gibi iletmenin avantajları ve kullanıcılara ne gibi maddi olanaklar sağladığı oluşturmuştur. Bu arada diğer ses iletim metodları ile karşılaştırmalara da yer verilerek, bilgisayarlar arası haberleşme şebekeleri, OSI referans modeli, Frame Relay denilen çerçeve aktarımı ile ATM denilen ve yakın gelecekte tüm alanlarda uygulanmaya başlanabilecek teknoloji hakkında bilgiler verilmiştir. Aynı zamanda bu çalışmamızda multiservice şebekelerine aşamalı geçiş irdelenmiştir. Bunun için ilk olarak ANAP örneğinde Ankara ve İstanbul arasındaki bir kiralık devre üzerinden VoIP uygulaması analiz edilmiştir.
We can see that, the need for communicating (transporting) data was seen in 1960’s and a terminal was connected to a main frame computer by using telephone network for this purpose. At this phase, the biggest problem was the slow communication speed. However, in general, within the institution, separate communication networks were contemplated for data, voice and image transmissions. Every application is using separate facilities, in the manner indicated, for transporting and it is extremely unproductive. The volume of data traffic flows more rapidly than the volume of voice traffic.The main difficulty for institutions is to put their network systems in best form to carry data, voice and image traffic. As a whole , the communication industry and the analysts of the industry, accept Internet Protocol (IP) as the universal means in form of trasponder for the future, at a great scale and approve it. This rapid approval and the sliding of sellers towards using IP, as a transport mean for data, voice and video applications is also approving the transition into a converged networking paradigm. Also this study consists of communication networks between the computers in generally discussed and some information has been given about OSI reference model and Wide Area Networks ( WANs), ISDN technology. And also information has been given on a technology wich is called as ATM and might start to be implemented in all areas. The main topic examined in this study indicates the advantages of transmitting voice like a data on a IP protocol and the things, the tangible means, that will be provided, by doing so, to the user. Furthermore, comparisons with other voice transport methods will also be done. Finaly VoIP technology has been investigated and a case study has been done. In this study phased migration to multiservice networks has been analyzed for ANAP, first a leased line network for VoIP is studied between Ankara and İstanbul . At the end, the network will become a multiservice network for ANAP in whole Turkey.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Internet Protokolü, ( IP ) Internet Protocol
Alıntı