İkiz Raybalama Makinesi Otomasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-06
Yazarlar
Kaya, Ali Özkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma mekanik yapısı yeni geliştirilen bir ikiz raybalama makinesi elektriksel donanımlarının, haberleşme sistemlerinin, tahrik elemanlarının, hareket sisteminin tasarlandığı ve uygulandığı bir tezdir. Makinenin nasıl çalıştığı, otomatik ve elle kumanda pozisyonlarında yapılabilecek işlemlerin neler olduğu, makinenin ne gibi işlevlere sahip olduğu, çeşitli problemlerin çözümünün kolaylaştırılması için nasıl bir hata raporlama sisteminin oluşturulduğu anlatılmıştır. Makinenin tahrik eksenlerinde kullanılan açık ve kapalı çevrim control sistemleri incelenmiştir. Verimli ve sağlıklı bir işletme için büyük öneme sahip olan haberleşme sistemi tezde anlatılmıştır. Haberleşme siteminin alt yapısı donanımsal ve yazılımsal ayarlamaları adım adım verilmiştir. Bu çalışma gelecekte yapılması planlanan ölçme tekniklerinde lazer kullanımı uygulamasıda eklenerek ilerletilebilir.
This study is about the design and application of the electrical equipments, communication systems, stimulating elements and movement control of “twin reaming machine” which has a new developed mechanical structure. In this study, the principles of how the “twin reaming machine” is working, what the operations that can be done with automatic and manual control positions, which functions has the machine and what kind of error reporting system that the machine has to facilitate the problem solving are explained. Additionally, open and closed loop control systems used for the stimulating axis of the machine is examined and the communication system which has a great importance for efficient working is explained. The base structure of the communication system as equipment and software settings is given. This study can be developed in the future by using laser applications which will be used as a measuring technique.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Servo mekanizmalar, Pozisyonlama, Servo mechanisms, Positioning
Alıntı