2016 Taslak Deprem Yönetmeliğine Göre Mevcut Bir Okul Binasının Performansının Doğrusal Olmayan Dinamik Analizle Belirlenmesi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2017
Yazarlar
Ceran, Tuğçe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü
Institute of Earthquake Engineering and Disaster Management Sciences
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü, 2017
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Earthquake Engineering and Disaster Management Sciences, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı