Mardin Belge Envanter Sistemi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-08-26
Yazarlar
Eraslan, İzzet Ercan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezde Mardin ili için, bu il ile bağlantılı her türlü belgeyi içerecek ve bu belgelerin sayısal kopyalarını izin haklarına göre saklayarak erişime olanak sağlayacak bir sistem geliştirilmiştir. Bu sistem sayesinde geriye dönük Mardin ili ile ilgili tüm belgeleri biraraya getirmek ve şehir yöneticilerinin, bürokratların, araştırmacıların, mimarların, tasarımcıların kullanımına sunulması amaçlanmıştır.
For this thesis in the province of Mardin, a system has developed that stores the digital copies of documents which are related to Mardin according to permissions and access rights. Thanks to this system to bring together all the documents related to the backward province of Mardin, and city administrators, bureaucrats, researchers, architects, designers use to present.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
belge, belge yönetimi, veritabanı, elektronik belge yönetimi, document, database, document management, electronic document management
Alıntı