AISI 4140 çeliğinde bauschinger etkisinin öngenleme ve mikroyapıya bağlı olarak değişimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2002
Yazarlar
Parasız, S. Ahmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
1886' da Johann Bauschinger' in bu fenomeni keşfetmesinden sonra Bauschinger etkisi bir çok çalışmaya konu olmuştur. Bir metal malzemenin deformasyon sertleşmesi ya da çevrimsel zorlama davranışını tam olarak anlamak için Bauschinger etkisinin de araştırılması gerekmektedir. Bu çalışmada AISI 4140 çeliğinde üç farklı içyapıya ve öngenlemeye bağlı olarak Bauschinger etkisinin değişimi incelenmiştir. Temperlenmiş martenzitik yapının büyük Bauschinger etkisi gösterdiği, normalize yapının biraz daha düşük Bauschinger etkisi gösterdiği ve küreselleştirme tavı uygulanmış yapının düşük bir Bauschinger etkisi gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca Bauschinger gerilme parametresine göre artan öngenlemeyle birlikte temperlenmiş martenzitik ve normalize yapıda Bauschinger etkisinin hızlı bir şekilde arttığı ve belirli bir öngenleme değerinde doyuma ulaştığı saptanmıştır. Küreselleştirme tavı uygulanmış yapıda ise Bauschinger etkisinin öngenlemeyle birlikte çok az artarak doyuma ulaştığı saptanmıştır. Bunlardan başka hareketli dislokasyonlann yönelmelerinin büyük olduğu küçük gerilemelerde, Bauschinger deformasyon parametresinin, Bauschinger gerilme parametresinden farklı olarak büyük değerler aldığı saptanmıştır. Daha büyük gerilemelerde Bauschingerdeformasyon parametresinin ters gerilmelere orantılı olarak arttığı ve özellikle küçük gerilemelerde Bauschinger gerilme parametresinin kısa aralık etkilerini tam yansıtmadıkları sonucuna varılmıştır. Ayrıca temperlenmiş martenzitik yapıda diğer yapılarda farklı olarak Bauschinger deformasyon parametresinin diğer parametrelere göre daha büyük değerler aldığı saptanmıştır. Bu yapıda, ters gerilmelerin deformasyon sertleşmesindeki paylarının çok yüksek olması da göz önüne alınarak, bu yapıda kısa aralık etkilerinin yani hareketli dislokasyonların çok yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.
Since the work of Bauschinger more than a century ago, it has been known that the elastic limit after plastic deformation in one direction will be reduced if the loading direction is reversed. The Bauschinger effect is a basis for describing the reversibility of deformation. If one want to learn deformation hardening or cyclic deformation behaviour of any metallic material he or she must investigate the Bauschinger effect as well. In this study dependence of Bauschinger effect on microstructures and prestrain is investigated. Acording to Bauschinger stress parameter normalized structure shows high Bauschinger effect while tempered martensitic structures shows a bit higher Bauschinger effect relatively and spheroidized structure shows small Bauschinger effect. Tests also showed that magnitude of Bauschinger effect is increasing rapidly with increasing prestrain and reaches a saturation at a certain prestrain for martensitic and normalized structures. For spheroidized structure, Bauschinger effect is increasing slowly with increasing prestrain and reaches a saturation similar to other structures. Besides that at small prestrains, it is seen mat mobile dislocations which exhibit directionality in their resistance to further motion, is higher and Bauschinger deformation parameter takes high values. At higher prestrains it is seen that Bauschinger deformation parameter increase proportional to the back stresses and especially at small prestrains Bauschinger stress parameter doesn't reflect the short range effects comletely. In addition for tempered martensitic structure different from other structures, Bauschinger deformation parameter takes higher values than other parameters at all prestrain levels used in the tests. And also in this structure realizing that fraction of back stresses in total deformation hardening is very high, it is interpreted that short range effects or directionality of mobile dislocations very high in tempered martensitic structures.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Anahtar kelimeler
Bauschinger etkisi, Dislokasyon, Çelik-metal, Bauschinger effect, Dislocation, Steel-metal
Alıntı