İki Farklı Kalite Çeliğin Yorulma Ve Aşınma Davranışları

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Tütük, Ramazan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
38MnSiVS5 mikroalaşımlı çeliklerinin 8622 kalite çelikleri yerine, taşıt diferansiyellerinde pinyon dişli malzemesi olarak kullanılıp kullanılamayacağını tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada, bahsi geçen çeliklerin sementasyon ve nitrasyonla yüzeyleri sertleştirilmiş durumlarının burulmalı yorulma ve kuru ortamda ileri geri aşınma davranışları kıyaslanmıştır. Yapılan yorulma deneylerinde 8622 kalite çeliğin 38MnSiVS5 mikroalaşımlı çelikten daha yüksek bir yorulma direncine sahip olduğu tespit edilmiştir. Kuru ortamda yapılan ileri-geri aşınma deneylerinde ise yüzeye uygulanan ısıl işlemlerin her iki grup malzemede de aşınma direncini arttırdığı görülmüştür. Düşük deney hızlarında nitrasyonlu 38MnSiVS5 çeliği en iyi aşınma direncine sahipken, yüksek deney hızlarında sementasyonlu 8622 kalite çelikler ile nitrasyonlu 38MnSiVS5 mikroalaşımlı çeliklerin benzer bir aşınma direnci gösterdiği tespit edilmiştir.
In this study, the torsional fatigue resistance and reciprocating wear resistance of 38MnSiVS5 microalloyed steel and AISI 8622 quality steel were compared after different surface hardening treatments such as carburizing and nitriding. The aim of this study was to find out whether 38MnSiVS5 microalloyed steels can be an alternative material of AISI 8622 quality steels for pinion gear application of automotive differential systems. Fatigue tests revealed that, carburized AISI 8622 quality steel has significantly higher fatigue resistance than nitrated 38MnSiVS5 microalloyed steels. Wear tests showed dramatic reduction in wear rate of AISI 8622 quality steel and 38MnSiVS5 microalloyed steels after surface hardening treatments. At low wear testing velocities nitrated 38MnSiVS5 microalloyed steel showed the best wear resistance, at high wear testing velocities, carburized AISI 8622 quality steel and nitrated 38MnSiVS5 microalloyed steel exhibited similar wear resistances.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
burulmalı yorulma dayanımı, kuru ortamda ileri geri aşınma, torsional fatigue resistance, reciprocating, dry sliding wear
Alıntı