Farklı Bentonitlerin Nem Alıcı (desikant) Özelliklerin Belirlenmesi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Chimeddorj, Munkhjargal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Türkiye’nin farklı bölgelerinden temin edilen farklı mineralojik bileşimine sahip bentonit numuneleri kullanılarak, nem alıcı (desikant) kil üretimi amaçlanmıştır. Bu bentonit numunelerinin nem adsorbe etme özelliklerinin iyileştirilmesi için çeşitli yöntem ve katkılarla bentonit numuneleri modifiye edilmiştir. Modifikasyon işlemlerinde, bentonit numuneleri üzerinde öncelikli olarak; kurutmada ısıl işlem sıcaklık ve süreleri, uygun tane boyutu tesbiti yapılmış ve ayrıca katkısız olarak yeteri kadar nem alma kapasitesine ulaşamayan bentonit numunelerine çeşitli nem alıcı kimyasal maddeler ilave edilerek nem alma kapasitesi standardlarda yer alan seviyelere getirilmiştir. Sonuçlar nem alıcı ticarı ürünlerle karşılaştırıldığında, önerilen yöntemlerle araştırma kapsamında kullanılan ve geliştirilen nem alıcı (desikant) malzemelerin ticari ürünlerin gerektirdiği spesifikasyonları sağladığı gözlenmiştir.
In this study, various bentonites with different minerologies from different deposits in Turkey were subjected to tests with the aim of producing moisture adsorbents so-called desiccants of commercial grade or material competitive in the market. Bentonites used in this study were upgraded and modificated through applying several additives and methods given in the literature. In modification processes, initially the particle size, heat treatment conditions such as temperature and drying time, were examined. In addition to the standard test and parameters, chemical additives such as calcium chloride, lithium chloride and also starch which can enhance the moisture adsorption capacity were mixed with the bentonites whereby low moisture adsorption capacities of the bentonites were brought up to the levels required in the standards. The results obtained, in this study together with the standard were specifications compared with the commercial products and found to be compatible with them.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Nem alıcı (desikant), bentonit, nem alıcı kimyasallar, montmorillonit, Desiccant clay, bentonite, desiccant chemicals, montmorillonite
Alıntı