Fdm Kaplamalı Zenginleştirilmiş Metal Çekirdekli Tam Koni Kabuğun Serbest Titreşim Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Avey, Abdullah
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical And Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Çekirdeği zenginleştirilmiş metal ve kaplaması fonksiyonel değişimli malzemelerden (FDM’lerden) oluşan sandviç tam koni kabuğun serbest titreşim analizi klasik kabuk teorisi (KKT) çerçevesinde incelenmektedir. FDM kaplamalı zenginleştirilmiş metal çekirdekli koni kabukların temel denklemleri türetilerek Galerkin Yöntemi ile çözülmektedir. FDM kaplamalı sandviç tam koni kabuğun boyutsuz titreşim frekansı için kapalı çözüm elde edilmektedir. Sayısal analiz kısmında, kaplama profilleri ve onların kalınlık değişiminin boyutsuz frekans parametre değerlerine etkileri incelenmektedir. Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel değişimli malzeme (FDM), FDM Kaplama, sandviç tam koni kabuk, zenginleştirilmiş metal çekirdek, serbest titreşim, frekans parametresi
The free vibration analysis of the sandwich complete conical shell with functionally graded materials (FGMs) facings based on the classical shell theory (CST) is studied. The basic equations of metal-rich truncated conical shells with FGMs facings are derived on the basis of classical shell theory (CST) and solved by employing Galerkin's method. The closed form solution for dimensionless frequency parameters of the sandwich complete conical shell with FGM facings is found. The effects of kinds of FGM facings and variation of thickness of facings on the magnitudes of dimensionless frequency parameters are studied in numerical analysis part. Keywords: Functionally graded materials (FGMs), FGM facings, sandwich complete conical shell, metal-rich core, free vibration, frequency parameters
Açıklama
Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı