Kalite Fonksiyonlarını Geliştirme Tekniği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Başlantı, Suna
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Kalite Fonksiyonlarını Geliştirme Tekniği anlatılmaktadır. KFG nin temelini oluşturan tasarım olgusu açıklanarak, tasarım tekniklerinden bahsedildikten sonra, mühendislik dizaynlarında malzeme seçiminin nasıl yapılması ve nelere dikkat edilmesi gerektiği belirtilmektedir. KAlite Fonksiyonlarını geliştirme bir ürün veya servisin yaşam çevrimi boyunca, müşterilerin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasını sağlayan bir metodolojidir. bu yaklaşım bir taraftan maliyetleri azaltırken, diğer taraftanda müşteri tatmini ve ürün karakteristiklerini sağlamak amacıyla, kalite evi olarak adlandırılan dört farklı matris yardımı ile müşterinin sesinin üretim için gerekli olan parametrelere dönüştürülmesini sağlar.
This study is about Quality Function Deployment Technique. QFD is a methodolgy utilised to design and manufacture a product life cycle. This methodolgy not only reduces the cost of product but also provides an effective tool, known as house of quality to translate customer requirements into product characteristics and the most important translate the customer requirements into manufacture characteristics.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
kalite fonksiyonlarını geliştirme, müşterinin sesi, kalite evi, quality function deployment, voice of customer, house of quality
Alıntı