Açık bilimin araştırma performansı değerlendirme sürecine entegrasyonu

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2022-02-02
Yazarlar
Taşkın, Zehra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
İTÜ
Özet
Açık bilimin araştırma performansı değerlendirme sürecine entegrasyonunda tek bir ölçme yönteminin(niceliksel) olamaaycağının bu konuda dünyadaki gelişmelerin altı çizilmiştir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
açık bilim, araştırma performansı, bibliyometri
Alıntı
Koleksiyonlar