Sesötesel Görüntülemeyi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Ve Göreneksel Görüntüleme İle Doku Harmonik Görüntülemenin Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çimili, Halis
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bir sesötesi fantomu geliştirilerek 3 farklı sesötesi cihazı ile 3 farklı derinlikte 4 ayrı çalışma yapılmıştır. 3 farklı derinlik olan yakın, orta ve uzak derinlikteki incelemeler için göreneksel görüntüleme ve doku harmonik görüntüleme ile farklı frekanslar kullanılarak, her bir derinlik için en uygun görüntüleme frekansı saptanmıştır. Frekans çalışması sonucunda derinlik arttıkça, yeterli görüntülemenin sağlanabilmesi için görüntüleme frekansının azalması gerektiği belirlenmiştir. Daha sonra 2 ayrı metod olan göreneksel ve doku harmonik görüntüleme çalışmaları sonucunda, hangi derinlikte hangi görüntüleme metodunun daha uygun olduğu saptanmış ve yeni bir teknoloji olan doku harmonik görüntüleme metodunun farklı seviyelerdeki etkisi incelenmiştir. Doku harmonik görüntülemenin özellikle zor ortamlar ve orta seviye derinliklerde göreneksel görüntülemeye karşı üstünlük sağladığı ancak bu üstünlüğün derinlik arttıkça azaldığı tespit edilmiştir. Yakın seviye derinlikte ise 2 görüntüleme metodu arasında fark görülmemiştir.
In this study, 4 sets of different observations were made at 3 different depths with 3 different ultrasound systems using a self devolped phantom. In observations at 3 different depths, close-middle-far ranges, for each depth the appropriate screening frequency is determined by conventional imaging and tissue harmonic imaging using different frequencies. As a result of the frequency observation, it is determined that in order to obtain an appropriate imaging, the imaging frequency should be decreasing as the depth increases. After that as a result of observations determined by 2 different models which are conventional and tissue harmonic imaging, which method is appropriate for which depth is determined, and the influence of the new technology, the tissue harmonic imaging, in different depths is analyzed. It is observed that the tissue harmonic monitoring is better than the conventional monitoring especially in rough medium and middle depth, however it is also observed that this advantage is decreasing as the depth increases. In close depth, no difference in imaging is observed between the two methods.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
sesötesi, fantom, doku harmonik, ultrasound, phantom, tissue harmonic
Alıntı