Mimari Tasarım Eğitimi için Sanal Doku Tabanlı Büro Binası veri Destek Sistemi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tezel, Funda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalışmamızın konusu, mimari tasarım ürününün oluşturulması için mimari tasarım bilgisini analiz yöntemleri ile birlikte sunan, tasarımda tipoloji, deneyim, soyutlama ve biçimlendirme yaklaşımları ile desteklenen, kullanıcısına (öğrenci, mimar, akademisyen) kendi örneklerini paylaşma olanağı verebilen bir veri destek sisteminin oluşturulması ve internet aracılığı ile sistemde saklanan bilgilerin kullanıcılarla paylaşılması şeklinde tanımlanabilir. Bina tipolojilerinden örnek olabileceğine inanılan çok katlı büro binası tipolojisi ile sınırlandırılan sistem içerisindeki yazılı, görsel ve teknik bilgiler ile, tasarımcıya uygulanmış örneklerden fikir edinebilme, tasarım sürecinde daha önceden oluşturulan görsel koleksiyonlarda taramalar yapabilme ve çözmeye çalıştığı tasarım problemini yeniden yapılandırma olanağı tanımaktadır. Geliştirilen sistem, görsel bir veritabanı ve bir web-veritabanı uygulaması olması özelliklerinin yanında bu özelliklerin veri destek sistemi olarak kurgulanmasında yeni bir örnek teşkil etmektedir.
The subject of our study is giving architectural design theory with the methods for analysing the design, which are supported by architectural typology, experience, abstraction and formalization, and also giving users (student, architect, academician) the chance for uploading his/her design examples to the system for sharing their data all over the world using internet connection. System is limited with the high-rise office building typology, but in the future its structure can be used for other building typologies. The written, visual and technical information that the system is contained, is used for getting information about previous examples and also used for searching the examples with the specific features that are defined in research. The system is a new example with the features which is a visual database and also a web-database application.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
veritabanı sistemleri, mimari tasarım eğitimi, büro binası, database systems, architectural design education, office buildings
Alıntı