Orta Güçlü Kafesli Asenkron Motor Tasarım Programı Geliştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-09-13
Yazarlar
Gürleyen, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, orta güçlü sincap kafesli asenkron motor tasarımını bilgisayar ortamında yapabilmek için Visual Basic yazılımı kullanılarak, program oluşturulmuştur. Piyasada bulunan programların kodlarına erişilememesi ve asenkron motor tasarımının karmaşıklığı, el ile hesaplamalar yapıldığında oluşan yüksek hata yapma olasılığı böylece bertaraf edilmiştir. Oluşturulan program ile bir motor hesaplanmış ve laboratuar ortamında oluşturulan motor test edildikten sonra, hesap sonuçları ve laboratuar test sonuçları karşılaştırılmıştır. Sonuçların birbirine kabul edilebilir sınırlar dahilinde yakın olması ile hedefe ulaşılmıştır. Böylelikle kaynak kodları açık ve gerçeğe yakın olarak tasarım yapabilen bir asenkron motor tasarı programı elde edilmiştir.
In this study, a computer program created by using Visual Basic, in order to calculate squirrel cage type induction motor in medium power. Inaccessibility and complexity of the design codes of the programs available in the market, complexity of designing the motors, thus eliminating the possibility of making high error of calculations have been made. A motor is calculated with the program and it is tested in laboratory, and laboratory test results were compared with the results of calculation. The results to be close to each other within acceptable limits. So goals are achieved. Thus, a program which is be able to calculate induction motor with true parameters and oped-source are haved.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
asenkron motor, asenkron motor tasarımı, induction motor, designing of induction motor
Alıntı