Hibrid Elektrikli Araç Güç Sisteminin Simülasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tür, Okan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde prototip ve tasarım çalışmaları, maliyetlerin düşürülmesi ve tasarımın optimizasyonu hedeflenerek, matematiksel modelleme ve simülasyon yazılımları ile desteklenmektedir. Hibrid elektrikli araçlarda güç sisteminin kurulması, farklı kaynaklar arasında yük paylaşımına yönelik güç yönetim stratejilerinin belirlenmesi ve tasarımın optimizasyonu gibi konuların matematiksel yazılımlar ile incelenmesi önem taşımaktadır. Bu tez kapsamında öncelikle elektrik ve hibrid elektrikli araç kavramları tanımlanmış ve elektrikli araçlarda kullanılan alt sistemler incelenmiştir. Seri hibrid konfigürasyona sahip bir araca yönelik tasarım çalışmaları yürütülmüş, alt sistemlerin modelleri geliştirilmiş ve çeşitli sürüş çevrimlerinde simülasyonu yapılmıştır. Son olarak daha önce prototipi geliştirilmiş olan bir elektrikli araca yönelik performans simülasyonları yapılmış ve sonuçları deneysel sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.
To be able to decrease prototyping costs and optimize the design, today’s research and development projects are supported by mathematical modeling and simulations software. Power system architecture design, determination of power flow management strategies and optimization of the design by mathematical software are very important. In the scope of this thesis, first electric and hybrid electric vehicle concepts have been introduced and subsystems have been investigated. Design studies for a series hybrid electric vehicle have been conducted, subsystem models have been developed and under different driving cycles, the vehicle has been simulated. Finally performance simulations of a vehicle have been done and results have been compared with experimental results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Hibrid elektrikli araçlar, Elektrikli araç tasarımı, Modelleme, Güç yönetim sistemi, Hybrid electric vehicles, Design of electric vehicles, Modelling, Power management system
Alıntı