İstanbul Ulaşım Ağının Kritik Yapılarının Önceliklendirilmesi Üzerine Cbs Tabanlı Bir Karar Destek Modeli

dc.contributor.advisor Topcu, Y. İlker tr_TR
dc.contributor.author Özaydın, Özay tr_TR
dc.contributor.authorID 425113 tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-02-29 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-23T07:24:04Z
dc.date.available 2015-06-23T07:24:04Z
dc.date.issued 2012-03-01 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Afet, toplum üzerinde fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplara neden olan, normal yaşamı durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik ve insan kökenli olayların sonuçlarıdır. Sonucun etkisinin azaltılması birçok açıdan insanlara bağlıdır. Birçok fay hattının bulunduğu ülkemiz de deprem kuşağında sayılmaktadır. Gerek nüfus yoğunluğu gerekse yarattığı ekonomik katmadeğer ile ülkemizin en önemli ili olan İstanbul’da da önümüzdeki 50 yıl içerisinde büyük ölçekli bir deprem beklenmektedir. Olası bu deprem sonucunda, 15 milyonun üzerindeki nüfusunun hayati tehlikesini azaltmak, yaşanacak ekonomik kayıpları en aza indirmek, bireyden, devlet seviyesine kadar herkesin bazı hazırlıklar yapmasını gerektirmektedir. 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri, afet yönetimi konusunda dünyadaki başarılı örnekler arasında olmadığımızı göstermiştir. Binalarımızın yapısal kalitesinin düşüklüğü kadar, gerekli yardımın gerektiği zamanda gerekli yerlere ulaştırılmasında yaşanan sorunlar, afet lojistiğinde de başarılı olamadığımızı göstermiştir. Yaşananların tekrarlanmaması için İstanbul ili ulaşım ağı bütünüyle incelenmiş ve kritik yapıların belirlenmesi için bir model kurulmuştur. İdeal olan durumda tüm yapıların kontrolü ve yeniden inşası gerekmektedir ancak bu finansal, insan kaynağı ve zaman açısından mümkün değildir. Bu nedenle bir önceliklendirme yapılması gerekmektedir. Ulaşım ağının önemini belirlemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) farklı birimlerden uzmanlar ile birlikte dört temel kriterli bir model geliştirilmiştir. Modele girdi olacak veriler ise İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), İBB Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Daire Başkanlığı’ndan alınan CBS veriler kullanılarak yapılan analizler sonucunda oluşturulmuştur. Sonuç olarak, 897’si köprü ve viyadük, 2027’i yol parçası olmak üzere toplamda incelenen 2924 ulaşım ağı elemanından 32’sinin yüksek derecede, 375’inin ise daha düşük derecede kritik öneme sahip olduğu belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Disasters are the consequences of a natural or man made events that create physical, economical, social and natural loss, disrupt normal life and effect civilizations. Hence, people can mitigate its effects. With many fault lines located under, Turkey is considered to be on an earthquake zone. With its population and economical input, Istanbul is the most important city in Turkey, and expecting a major earthquake in 50 years. Decreasing the fatal risk of 15 million people living in Istanbul and economical risks require precautions to be taken from individual level to state level. August 17, and November 12 Earthquakes showed that Turkey is not amongst the countries that show successful disaster management examples. In addition to the low build quality of our buildings, problems faced in transporting required supplies to required destionations in required time, showed that we have failed in disaster logistics as well. In order to prevent the mishaps to occur, the transportation network of Istanbul has been investigated thoroughly and a model is presented to determine critical network elements. As financial, human resource and time resources are limited, a prioritization is needed. To determine the important network elements, a model with four main criteria is developed with decision makers from Istanbul Metropolitan Municipality. Data that will act as input to the model is obtained from Transportation Coordination Center and analysis results from Geographical Information Systems data. 2924 network elements are investigated and 32 of them found to have highest critical importance and 375 to have critical importance. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5932
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Afet yönetimi tr_TR
dc.subject Lojistik tr_TR
dc.subject Etki azaltma tr_TR
dc.subject CBS tr_TR
dc.subject Disaster management en_US
dc.subject logistics en_US
dc.subject mitigation en_US
dc.subject GIS en_US
dc.title İstanbul Ulaşım Ağının Kritik Yapılarının Önceliklendirilmesi Üzerine Cbs Tabanlı Bir Karar Destek Modeli tr_TR
dc.title.alternative A Gis-based Decision Support Model For Prioritizing Critical Structures Of Istanbul Transportation Network en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12434.pdf
Boyut:
3.93 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama