Mikrodalga Isıtma Sistemlerinde Yarık Anten Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akagün, Hakkı Yavuz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, mikrodalga ısıtma sistemleri incelenmiş, 2.45 GHz de çalışan bir mikrodalga fırının bilgisayar benzetim yazılımlarından HFSS (High Frequency Structure Simulator) ile simulasyonu yapılmıştır. Tasarım aşamasında, önce dalgakılavuzunun parametreleri giriş yansıma katsayısını en az yapacak şekilde hesaplanmış ve ardından resonatör dalgakılavuzuna uydurulmuştur. Daha sonra resonatör içerisine yük konularak daha önceden elde edilmiş değişkenlere göre fırının çalışmasının simulasyon yapılmış ve dalgakılavuzundan yüke enerji aktığı görülmüştür.
In this study microwave heating systems are investigated. A microwave oven operating at 2.45 GHz is being simulated by a computer program. The name of the program is HFSS (High Frequency Structure Simulator). In the design period the parameters of waveguide are calculated to minimise the reflected power inside the waveguide, and then cavity parameters are calculated in order to match to the waveguide. Then a load is inserted inside the resonator. During the simulation it is investigated that energy reaches to the load.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Mikrodalgalar, Yarıklar, Resonatör, HFSS, Mikrodalga fırın, Microwaves, Slots, Resonator, HFSS, Microwave Oven
Alıntı