Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Betonarme Bir Binanın Performansının Doğrusal Elastik Olmayan Hesap Yöntemiyle Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Alemdar, Zeynep Fırat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical And Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu bildiride, kentsel dönüşüm kapsamındaki betonarme bir binanın deprem performansının belirlenmesi amacıyla Deprem Bölgelerinde Yapılan Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) 2007’de verilen elastik olmayan doğrusal hesap yöntemlerinden birisi olan Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi ile yapılan analiz ve sonuçları açıklanmaktadır. Binaların deprem performansının belirlenmesi, uygulanan deprem itkisi altında binada oluşması beklenen hasar durumu ile ilişkilidir. Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile analiz sırasında her bir zaman artımında sistemde meydana gelen plastik şekil değiştirme istemleri ile betonarme elemanların kesit birim şekil değiştirme değerleri bulunarak, taşıyıcı sistem elemanlarının performansı DBYBHY-2007’ye göre belirlenmiştir. Taşıyıcı elemanlarda elde edilen hasar bölgelerine göre binanın hangi performans düzeyinde olduğu saptanmış ve sonuç olarak bu betonarme binanın depreme dayanıklı olup olmadığı belirlenmiştir.
In this study, the nonlinear time history analysis, which is one of the nonlinear analysis methods given in Turkish Earthquake Code (TEC-2007) was performed for a reinforced concrete building within the scope of urban regeneration in order to determine the earthquake performance of the building. The evaluation of the earthquake performance of the buildings is related to the expected damage status of the buildings under the applied earthquake loads. The performance of the structural elements was determined according to the TEC-2007 by finding the cross-sectional plastic strain demands of the reinforced concrete members and the plastic curvature demands that occur in the system during the nonlinear time history analysis. The performance level of the building was determined according to the damage levels obtained in the structural elements and as a result it was determined whether or not the building investigated was safe under earthquake loads.
Açıklama
Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı