Jade Dağıtık Etmen Sistemi İçin Yayınla / Abone Ol Tabanlı İletişim Eklentisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özbek, Kıvanç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tez çalışmasında JADE dağıtık etmen sistemi üzerine yayınla / abone ol esasına göre çalışan içerik tabanlı bir eklenti gerçeklenmiştir. Eklenti için kayıt mekanizması, olay bildirim servisi yada JADE yapısındaki adıyla konu yönetim servisi ve fonksiyon yorumlama mekanizması üzerinde çalışılmıştır. Kayıt mekanizması için bir veri saklama modeli tanımlanmıştır. Bu model yardımıyla istemcilerin isteklerini belirli detaylarda iletmeleri sağlanmıştır. Bu detaylar hangi konu ile ilgilendikleri, bu konu üzerindeki ek kısıtları ve ilgili durum oluştuğu takdirde yürütülecek işlemler olarak sıralanabilir. Konu üzerindeki kısıtları belirtmek üzere bir boole fonksiyon tanımı kullanılmıştır.. Abonelerin kısıtlarını belirten bu fonksiyonları yorumlamak üzere ayrı bir sınıf üzerinde genel bir yapı tanımlanmıştır.Bu genel yapı sayesinde parametreler değişse bile ortak bir yapı üzerinden işlem yapılmaya devam edilebilecektir. Fonksiyon yorumlama yapısının kullanımı, mesaj içeriklerinin kullanılması gerektiği için olay bildirim servisi içine yerleştirilmiştir. İstemcilerin ilgilendikleri durumlar oluştuğu takdirde yapılmasını istedikleri işlemi tanımlayabilmelerine olanak sağlanarak bir delegasyon mekanizması oluşturulmuştur. Bu sayede etmenlerin başka etmenler adına kayıt olabilmesine olanak sağlanmıştır. Delegasyon yapısı özellikle hiyerarşik yapılarda ve erişimlerin kısıtlı olduğu ortamlarda kullanılabilmek üzere düşünülmüştür. Delegasyon yapısı sayesinde sistemde daha etkin olan bir etmen diğer etmenler adına kayıt olup, onlara yönlendirilmesini istediği mesajları belirleyebilir duruma gelecektir. Böylece belirli bilgiye ve yetkiye sahip etmenler görev dağılımı yapabilme gibi özelliklere sahip olacaklardır.
In this study, an add that is working according to content based publish / subscribe rules for JADE distributed agent system, is implemented. Developments have been take place over subscription mechanism, event notification service or topic management service as the name in the JADE system, and function interpretation mechanism. A data storage model has been defined for the subscription mechanism. With the help of this model, notification of client demands with some detail has been enabled. These detail are, the topic clients interested in, the constraints on the topic, and the actions to be taken when the conditions have been met. A Boolean function definition has been used to define the constraints on the topic. To interpret the functions a generic structure has been defined on a separate class, which it will be possible to continue operation even the parameters are changed. Usage of function interpretation mechanism has been take place inside the event notification service, because the messages have to be used. Delegation mechanism an additional ability, provides subscription in place of another agent, that has been thought to be used especially in the systems with hierarchical structure and the environments that have limited access. With the help of delegation mechanism, a more active agent in the system will be able subscribe on be half of other agents and be able to determine the messages that it wants other agents to get. This will bring the abilities like mission distribution, for the agents that have enough knowledge and authority.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
JADE, Yayınla / abone ol, Etmen sistemi, Delegasyon, JADE, Publish / subscribe, Agent system, Delegation
Alıntı