Critical Edition Of Hampartsum Manuscript Yzper2 In The Private Archive Of Ali Rifat Çağatay

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Demirtaş, Salih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
This dissertation provides a methodological example of critical edition for sources in Hampartsum notation. YZPER2 , the Hampartsum manusript of this study belongs to the private archive of Ali Rifat Çağatay (1867-1935), a significant musical figure of Turkish Music during early twentieth century. The manuscript consist of 21 compositions belonging to instrumental genre of makâm music. Guidelines of the methodology are developed by Corpus Musicae Ottomanicae (CMO), a research project carried out by Institute for Musicology at the University of Münster in Germany.The final commentaries of the critical edition covers paleographic and orthographic specifications of the notation system and the value of the manuscript as a historical source.
Bu çalışmada Hamparsum notasyon sistemiyle yazılmış kaynakların edisyon kritiğinde uygulanabilecek metodolojik bir örnek sunulmaktadır. Bu tezin konusunu oluşturan YZPER2 kodlu Hamparsum yazması, erken 20. yüzyılın en önemli Türk Müziği temsilcilerinden bestekâr, ûdî, müzikolog Ali Rifat Çağatay'ın (1867-1935) özel arşivinde yer almaktadır. Bu yazma, 21 adet Hamparsum notasıyla yazılmış saz eseri içermektedir. Bu çalışmada kullanılan metodolojinin ana parametreleri, Almanya'da Münster Üniversitesi Müzikoloji Enstitüsü tarafından yürütülen ve 19. yüzyıl Türk Müziği notasyon kaynaklarının çeviri yazısı ve edisyon kritiği üzerine çalışmalar yapan Corpus Musicae Ottomanicae (CMO) araştırma projesi tarafından belirlenmiştir. Çalışmanın son bölümü, yazmada kullanılan notasyon sisteminin özgün paleografik ve ortografik özelliklerini, yazmanın tarihsel kaynak olarak önemini ve diğer sonuç odaklı yorumları içermektedir.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Music, Art History, History, Ethnomusicology, Comparative music, Classical Turkish music, Music history, Ottoman music, Turkish music, Turkish art music, Müzik, Sanat Tarihi, Tarih, Etnomüzikoloji, Karşılaştırmalı müzik, Klasik Türk müziği, Müzik tarihi, Osmanlı müziği, Türk müziği, Türk sanat müziği
Alıntı