Tepkimeli Mimarlık için Öngörüler

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-08-07
Yazarlar
Gürbüz, Fatma Zeynep
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tepkimeli Mimarlık ürünleri, ilerleyen teknolojiler sayesinde, yakın gelecekte her işlevde binanın tasarımında yaygın olarak tercih edilir hale gelebilir; çünkü Tepkimeli Mimarlık ürünü ve tanımladığı çevre, daha işlevsel, daha konforlu, daha çevreci ve ekonomik olacaktır. Bu bağlamda, Tepkimeli Mimarlık, hem mimari tasarım anlayışını, mimari tasarım sürecini, mimari tasarım sürecindeki rolleri; hem de yaşadığımız çevreyi değiştirebilir. Tez kapsamında Tepkimeli mimarlığın ne olduğu, nasıl uygulanabileceği, nasıl yaşayabileceği konuları üzerinde durulmaktadır. Bu sorulara yanıt bulmak amacıyla Tepkimeli Mimarlık literatür araştırmaları üzerinden irdelenmekte, verilen örnekler ve gelişen teknolojilerle yorumlanmakta, uygulamada sahip olduğu süreçlerin tanımı yapılmakta, bu süreçlerin geleneksel anlamdaki mimari tasarım sürecinden farkları üzerinde durulmakta ve Tepkimeli Mimarlığın ve tanımladığı çevrenin gelecekte nasıl olabileceği konusunda öngörülere ulaşılmaktadır.
On the basis of advancing technologies, outputs and the described surroundings of Responsive Architectures can be commonly used in any type of building due to its functionality, comfortableness, flexibility, environmentalism and affordability. In this context, Responsive Architectures can shift architectural design philosophy, architectural design process and the roles in this process; moreover it can change the environment which we live in. In the thesis, it is pointed out what Responsive Architecture means, how it can be designed, how it can be implemented and how it can sustain. In order to answer these questions in a correct way, first, Responsive Architecture has been examined over literature studies. Then, it has been interpreted according to the given examples and the advancing technologies. Moreover, its processes of design and implementation have been defined and Responsive Architectures’ design and implementation process have been compared to the traditional design and implementation process. Finally, the future of the described surrounding of Responsive Architectures has been discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Tepkimeli mimarlık, mimari mekan, mimari form, mimari malzeme, bilgi teknolojisi, Responsive architecture, architectural space, architectural form, architectural material, information technology
Alıntı