Lisanslı Sistemlerin Varlığında IEEE 802.15.4a Tabanlı Ultra Geniş Bantlı Sistemlerin Başarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-07-24
Yazarlar
Fındıklı, Çağlar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Spektrum paylaşım teknikleri, son yıllarda elektromanyetik spektrumdaki kalabalıklaşma ve kullanıma müsait frekansların etkin kullanılması gerekliliğinden dolayı oldukça ilgi çekmiştir.
In recent years, spectrum sharing techniques have drawn great amount of interest due to lacking frequency bands for licensed radio systems. UWB technology is one of the emerging spectrum sharing techniques that can communicate at very low power spectral density levels using a large portion of electromagnetic spectrum.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
IEEE 802.15.4a, alıcı-verici yapıları, lisanslı sistemler, ultra geniş bant, IEEE 802.15.4a, modified receiver structure, licensed systems, ultra-wideband
Alıntı