Nanoyapıda Çinko Oksit Partiküllerinin Üretimi Ve Karakterizasyonu

dc.contributor.advisor Gürmen, Sebahattin tr_TR
dc.contributor.author Arığ, Elif tr_TR
dc.contributor.department Üretim Metalurjisi tr_TR
dc.contributor.department Manufacturing en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-02-24 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-07T07:56:55Z
dc.date.available 2015-09-07T07:56:55Z
dc.date.issued 2010-02-25 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Nanoteknolojinin insanlığın yakın geleceğinde yaratacağı değişiklik sadece ana hatları ile tahmin edilebilir. 100 nanometreden daha küçük boyuta sahip partiküller genel olarak nanopartiküller olarak adlandırılırlar. Çinko oksit son yıllarda yaygın bir şekilde araştırılan yarıiletken bir malzemedir. Tipik bir yarıiletken olması elektronik alanında birçok teknolojik uygulamada kullanılmasını sağlarken, diğer birçok alanda da kullanımını mümkün kılmaktadır. Nanoyapıdaki çinko oksit, geniş iletim bandı, kimyasal ve termal kararlılığı, çeşitli gazlara karşı yüksek duyarlılığı ve yüksek bağlanma enerjisi gibi özellikler çinko oksit nanopartiküllerinin kullanımını arttırmaktadır. Nanoteknolojik malzemelerin çıkış noktasını oluşturan nanopartiküllerin üretimi için birçok farklı yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemler arasında Ultrasonik Sprey Piroliz (USP) tekniği çok geniş aralıkta değişen kimyasal bileşime, boyuta ve morfolojiye sahip küresel partiküllerin üretilmesine imkan veren çok yönlü bir yöntemdir. Bu çalışmada; çinko oksit nanopartiküllerinin USP tekniği ile üretiminde başlangıç malzemesi olarak yüksek safiyette farklı çinko tuzları kullanılmıştır. Üretilecek çinko oksit nanopartiküllerinin boyutunu ve morfolojisini etkileyen birçok parametre vardır. Bunların başlıcaları; başlangıç çözeltisinin konsantrasyonu ve termal parçalanma sıcaklığıdır. Çinko oksit nanopartiküllerinin boyut ve morfolojileri 1,6 MHz’lik ultrasonik frekans ve 0,5 l/dak hava akış debisi koşullarında; termal parçalanma sıcaklığına ve başlangıç çözeltisi konsantrasyonuna bağlı olarak incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The innovations of nanotechnology to huminity’s near future can be predicted only with its main lines. The particles which have sizes less than 100 nanometers are generally called as nanoparticles. Zinc oxide, which has been extensively investigated during the last years, is a semiconductor material. When zinc oxide is a typical semiconductor, which is an electronic material for a wide range of technological applications, zinc oxide also used for more application in different areas. Its wide optical band gap, chemical and thermal stability, high sensitivity to many gases, large binding energy makes zinc oxide nanoparticles more effective. The nano particles which are the starting point of the nanotechnology materials can be produced by different methods. One of them is Ultrasonic Spray Pyrolysis (USP) technique that allows synthesizing fine nanoparticles in a wide range of composition, size and morphology. In this study, zinc oxide nanoparticles will be synthesized with USP technique by using high purity different zinc salts. There are many parameters that affect the final product size and morphology. The main parameters are precursor concentrations and thermal decomposition temperature. The dependence of the zinc oxide particles size and morphology to the precursor concentration and thermal decomposition temperature were investigated under 1.6 MHz ultrasonic frequency and 0.5 l/min air flow rate condition. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9146
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Nanopartikül tr_TR
dc.subject Çinko oksit tr_TR
dc.subject Ultrasonik Sprey Proliz Yöntemi tr_TR
dc.subject Nanoparticle en_US
dc.subject Zinc oxide en_US
dc.subject Ultrasonic Spray Pyrolysis en_US
dc.title Nanoyapıda Çinko Oksit Partiküllerinin Üretimi Ve Karakterizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Production And Characterization Of Nanostructured Zinc Oxide Particles en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
10251.pdf
Boyut:
3.84 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama