Bor Karbür / Bor Karbür Silisyum Tabakalı Kompozitlerin Spark Plazma Sinterleme Tekniği İle Üretimi Ve Karakterizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-02-17
Yazarlar
Çağlar, Ela
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada farklı hacim yüzdelerinde silisyum katkısı içeren tabakalı yapıdaki fonksiyonel dereceli kompozitler spark plazma sinterleme metoduyla 1300-1725°C sıcaklıkları arasında, vakum ortamında, 40 MPa basınç altında üretilmiştir. Saf bor karbür taban üzerine hacimce %5, %10, %15 oranlarında silisyum metal tozu katkılı bor karbür tabakası eklenerek, yüksek yoğunluk ve mekanik özelliklere sahip fonksiyonel dereceli kompozitlerin hangi sinterleme parametrelerinde elde edildiği gözlemlenmiştir. Elde edilen numunelerin yoğunluk, sertlik, kırılma tokluğu ölçümleri yapılıp, oluşan fazlar ve mikroyapılar X-ışınları analizi ve taramalı elektron mikroskobu kullanılarak incelenmiş, katkı maddesi ve sıcaklığın sinterleme davranışları üzerine etkisi araştırılmıştır.
In this study, B4C/B4C-Si functional graded composites heve been produced by adding different volume amount of silicon powder to boron carbide powder on a pure B4C substrate by spark plasma sintering technique. It is preferred to sinter boron carbide with spark plasma system cause of advantages of this system such as sintering at lower temperatures, at lower pressure and accomplishment on materials which are hard to be densified due to their chemical properties. SPS process is basically a modification of hot pressing and the fundamental difference is that high electric current passes directly through the pressing mould and powder compact, whereas a powder compact in a diepunch assembly is heated by external heating source in hot. Typically, the die-punch assembly in hot pressing is heated by external heating with the heating coils being placed around the inner wall of the vacuum chamber. On the contrary, the sample and die in the SPS process are heated by Joule's heating with the current passing partly through die and rest through the powder compact, depending on temperature and thermophysical properties of the powder compact. As far as the characteristics of the starting powders are concerned, conducting powders are heated by Joule effect and by heat transfer from the die-punch, while the nonconductive powders are heated only through the heat transfer from the die-punch. The SPS process utilizes pulsed high DC along with uniaxial pressure to enhance consolidation of powders. During the process, the combination of a low-voltage, high intensity pulsed DC and uniaxial pressure are simultaneously applied, which in turn offers the possibilities of using rapid heating rates and very short holding times to obtain highly dense samples.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Bor Karbür, Silisyum, Kompozit, Seramik, Tabakalı, Spark Plazma Sinterleme, Boron Carbide, Silicon, Composite, Ceramics, Fgm, Spark Plasma Sintering, Sps
Alıntı