Elektrik Güç Sistemlerinde Harmonik Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şahin, Önder
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında ilk olarak harmonikler ve harmoniklerin elektrik güç sistemleri üzerindeki etkileri bir literatür incelemesi olarak verilmiştir. Buna ek olarak harmoniklerle ilgili tanımlar ve temel matematiksel bağıntılar açıklanmıştır. İkinci olarak harmonik analizi için yeni bir yazılım oluşturulmuştur. Bu yazılım MATLAB paket programında oluşturulmuş olup üç faz akım ve gerilimin örneklenmiş değerlerine FFT uygulanması yöntemine dayanmaktadır. Daha sonra bu yazılım ile üç faz akım ve gerilime ait harmonik bileşenler ve harmonik analizindeki elektriksel büyüklükler ve tanımlar elde edilmekte ve gerekli grafikler çizdirilmektedir. Oluşturulan yazılım ile bir sanayi tesisinin iki ölçüm sonucuna göre harmonik analizi yapılmıştır.
Firstly a literature sorvey of harmonics and their effects on power system has been given this thesis. In addition to this, basic mathematical equations representing and measuring the harmonic are also discussed. Secondly a new software for a harmonics analysis designed. The software based on the FFT is embelled to well known MATLAB simulation programs and uses the sampled values of the three phase phase voltages and currents signals. Then harmonic contents of these signals, and signal derived from currents and voltages have been determined using the developed software. Two sets of recorded data (three phase voltages and currents) presenting an industry factory operation conditions are used to test the new software.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Harmonikler, harmonik analizi, nonlineer yük, FFT, sinüzoidal olmayan gerilim, sinüzoidal olmayan akım, Harmonics, harmonic analysis, nonlinear load, FFT, nonsinusoidal voltage, nonsinusoidal current
Alıntı