Otomotiv Sanayiinde Kullanılan Direnç Nokta Kaynak Uygulamaları Ve Karşılaşılan Sorunlar

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akyol, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, otomotiv sanayiinde yaygın olarak kullanılan kaynak yöntemlerinden biri olan direnç nokta kaynağı prensibi, kullanılan teçhizat, kaynak kalitesini etkileyen parametreler,direk ve seri kaynak uygulamaları ,avantajları ve sınırları anlatılmış,kaynak kalitesinin kontrolünde kullanılan deneyler tanıtılmış ve direnç nokta kaynağının otomotiv sanayiindeki uygulamaları ele alınmıştır. Ülkemizde otomotiv sanayiinin öncü kuruluşlarından olan Ford Otosan fabrikasını referans kuruluş kabul ederek, otomotiv sanayiinde ki direnç nokta kaynağı uygulamaları , kalitedeki standardı yakalamak için kurulan sistem ve yapılan araştırmalar incelendi. Otomotiv Sektöründe sıklıkla kullanılan ultrasonik kaynağın teorik anlatımının yanında ultrasonik kaynak testinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve ultrasonik alet kontrollerinin ayarlarının nasıl yapılması gerektiği konularınada açıklık getirildi.Otomobil parçalarının kaynak bağlantılarından beklenen özellikleri sağlamak ve üretkenliği arttırmak için yapılan çalışmalar ele alınmıştır. Sonuç kısmında da tüm bu bölümlerin değerlendirmesi yapılarak elde edilen sonuçlar yorumlanarak tartışılmıştır.
In this study, after a brief introduction, principles of resistance and resistance spot welding, equipment for this welding method, resistance spot welding cycles, arrangements for direct and series welding, applications, advantages and limitations of this type of welding, growth of weld nugget, factors affecting resistance spot welding, unsatisfactory surface conditions, welding schedules and tests used to determine the weld quality are presented.Implementation of the resistance spot welding in the automotive industry and the types of resistance spot welding machines are also introduced.Implementations ,control tests , procedure of the resistance spot welding , ultrasonic test’s advantages and limitations and how we can make calibration tools of the ultrasonic welding test are reviewed for the Ford Otosan Motor Company in İstanbul.Resistance spot welding tests and experiments to provide relation properties are explained . Finally, results are discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Direnç Nokta Kaynağı, Kaynak Metodu, Kaynak Testi, Ultrasonik Kaynak Testi, Direnç Nokta Kaynak Teçhizatı, Resistance Spot Welding, Welding Method, Welding Test, Ultrasonic Test, Equipments of Resistance Spot Welding
Alıntı