Frekans Cevabı Maskeleme (frm) Tekniği Kulla- Narak Yüksek-hızlı, Düşük-güç Harcayan Keskin Fır Sayısal Süzgeç Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Solmaz, Cercis Özgür
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, herhangi bir band genişliğine sahip keskin Sonlu Dürtü Yanıtlı (FIR) süzgeçlerin tasarlanması için en uygun yöntemlerden biri olan FRM tekniği kullanılarak keskin sayısal FIR süzgeçler tasarlanmıştır. Etkin süzgeçlere bir giriş olarak, ön-süzgeçleme +dengeleyeci yapısı ve Ara-değerlenmiş FIR (IFIR) tekniği anlatılmıştır. Daha sonra orijinal FRM, optimum K-katlı FRM ve IFIR FRM yapıları ayrıntılı olarak, bilgisayarlı benzetimleri ile birlikte sunulmuştur. IFIR FRM yapısı üzerinde düşünülebilecek ufak değişikliklerle ek hesaplama karmaşıklığı kazancı elde edilebileceği gösterilmiştir. Son olarak FRM tekniğinin durağan olmadığını, sürekli geliştiğini göstermek için son yıllarda tasarlanan çift-uzunluklu band sınırı şekillendiren süzgeç tabanlı FRM ve ön-süzgeçleme+dengeleyici yapısı üzerine kurulu FRM yapıları ayrıntılarına girilmeden incelenmiştir.
In this study, sharp Finite Impulse Response (FIR) filters are designed by using FRM technique, one of the most computationally efficient techniques for synthesizing arbitrary bandwidth sharp FIR filters. As effective filters, prefilter+equalizer approach and Interpolated FIR (IFIR) technique are explained theoretically and by simulations. Then, orijinal FRM, optimum K-stage FRM and IFIR FRM structures are examined comprehensively. It is next shown that how a few simple changes on IFIR FRM technique affect the computational complexity of the overall filter. To show that the FRM technique has not got a statical structure, even-length band-edge shaping filter based FRM and prefilter+equalizer bazed FRM structures are added into this study.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Frekans Cevabı Maskeleme Tekniği, FRM, IFIR, ön-süzgeçleme + dengeleyici, optimum K-katlı FRM, Frequency Repsonse Masking Technique, FRM, IFIR, prefilter+equalizer, optimum K-stage FRM
Alıntı