İçme Sularından Arsenik Giderimi

dc.contributor.advisor Kınacı, Cumali tr_TR
dc.contributor.author Topal, Fatma tr_TR
dc.contributor.department Çevre Bilimleri ve Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Science and Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-03-19 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-09T13:19:36Z
dc.date.available 2015-04-09T13:19:36Z
dc.date.issued 2009-03-20 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Arsenik kirlenmesi, gerek ülkemizde gerekse dünyanın birçok ülkesinde karşılaşılan ve günden güne daha ciddi bir sorun olarak hissedilmekte olan önemli bir çevresel problemdir. İçme suyu amaçlı olarak kullanılan sulardaki maksimum arsenik konsantrasyonu (MCL), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve TS 266 tarafından (MCL) 10 μg/L olarak verilmiştir. Sağlığa olumsuz etkisi ve MCL standartlarının düşürülmesi nedeniyle, arseniğin sulardan teknolojik ve ekonomik olarak uygulanabilir yöntemlerle uzaklaştırılması konusunda ilave araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tez çalışması ile söz konusu ihtiyacın kısmen karşılanması amaçlanmıştır. Bu çalışmada, günümüzde içme suyu arzının sürdürülebililirliği ve dolayısıyla kamu sağlığı açısından yaşamsal nitelikte olan sulardan arsenik giderimine ilişkin standartların sağlanmasında, nanofiltrasyon, ultrafiltrasyon ve koagülasyon-çöktürme metotlarının kullanılabilirliği deneysel olarak araştırılmıştır. Deneyler, arseniğin yer altı sularında okside olmamış şekilde rastlanan formu olan arsenit (As3+) ve yüzeysel sularda bulunan okside olmuş formu olan arsenat (As5+) türleri kullanılarak yapılmıştır. Oksidasyon işlemi sodyum hipoklorit kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Pıhtılaştırma/yumaklaştırma adımlarında demir klorür ve demir(II) sülfat kullanılmış, membran filtrasyonu olarak ultrafiltrasyon ve nanofiltrasyon membranları ile çalışılmıştır. İki farklı nanofiltrasyon membranı kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalarda membranların özelliklerinin özellikle akı üzerinde etkili olduğu, giderimi artırmak için oksidasyona ilave olarak yüksek basınçlara ihtiyaç olduğu görülmektedir. Üç farklı ultrafiltrasyon membranı ile yapılan çalışmada oksidasyonun ve membran özelliklerinin etkili olduğu ve koagülant ilavesi ile ultrafiltrasyon membranlarının giderim verimlerinin %90’lara artırıldığı görülmektedir. Yalnız koagülasyonla yapılan kavanoz çalışmalarda da %80-90 oranlarında giderimler elde edilmiştir. Bu çalışma sonucunda koagülasyon ve koagülasyon ilaveli ultrafiltrasyonun arsenit gideriminde nanofiltrasyon membranlarına göre daha iyi olduğu belirlenmiştir. MWCO’ların büyük olan membranların akılarıda yüksek olmuştur. MWCO’u düşük olan membranların akı ve giderim verimlerininde düşük olduğu ve MWCO’ların arsenit için giderim verimine etkisi belirgin olmamıştır. Bu çalışma sonucunda arsenit içeren suların koagülasyon veya koagülasyon ilaveli ultrafiltrasyon membranları ile giderimleri gerçekleştirilebileceği belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Arsenic has become a serious environmental problem encountered in many countries as well as Turkey. The maximum contaminant level (MCL) of Arsenic is promulgated as 10 μg/L by WHO (World Health Organisation) and TS 266 (Turkish Standards). As the standards become more stringent and for its adverse health affects, further research is needed on removal of arsenic by technological and economic methods. The scope of this study is to cover this gap partially. In this study, coagulation/flocculation/precipitation and membrane filtration methods were examined experimentally. Experiments have been executed with the two types of arsenic; arsenite (As3+) which is unoxidized form of arsenic found in underground water and arsenate (As5+) which is oxidized form of arsenic found in surface water sources. Oxidation process has been executed by using hypochlorite. Iron chloride and iron (II) sulphate have been used during the steps coagulation/flocculation. Ultrafiltration and nanofiltration membranes have been used as membrane filtration. In the studies two different nanofiltration mebranes have been used and it has been seen that the properties of the membrans have effects on the flux. In order to increase the removal high presure is needed addition to the oxidation. The studies in which three different ultrafiltration membranes used show us that oxidation and membran properties are efficient and with the addition of the coagulants removal efficieny of the ultration membrans have been increased up to 90%. In the jar test studies that have been done by using only coagulation the removals about 80-90% have been gained. At a result of this study, it has been determined that coagulation and coagulation added ultrafiltration are better then nanofiltration membranes in arsenit removal. The mebranes that have higher MWCO s have also higher flux. In addition, the membranes with lower MWCO s also have lover flow and removal efficiencies and there wasn t distinctive feature of MWCO s in arsenit removal efficiency. As a result of this study it has been determined that coagulation and coagulation added ultrafiltration membranes can be used for arsenit contained waters. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/575
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Arsenik giderimi tr_TR
dc.subject nanofiltrasyon tr_TR
dc.subject ultrafiltrasyon tr_TR
dc.subject Arsenic removal en_US
dc.subject nanofiltration en_US
dc.subject ultrafiltration en_US
dc.title İçme Sularından Arsenik Giderimi tr_TR
dc.title.alternative Arsenic Removal From Drinking Water en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9297.pdf
Boyut:
969.21 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama