B2o3 İlavesinin Lityumalüminasilikat Cam Seramiğinin Kristalleşme Davranışları Ve Isıl Genleşme Özelliklerine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Öder, A. Başak Mısırlı
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, B2O3 ilavesinin LAS esaslı bir camın kristalleşme davranışına ve elde edilen cam-seramiğin ısıl genleşme özelliklerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla üç cam bileşimi hazırlanmıştır. B2O3 içermeyen ana bileşiminin, çekirdeklenme ve kristal büyümesi koşulları, kristalleşme aktivasyon enerjisi, ve kristalleşme sırası diferansiyel termal analiz(DTA) ve x-ışınları difraksiyonu ile belirlenmiştir. Ana bileşiminden elde edilen cam-seramiğin mikroyapısı ve ısıl genleşme özelliği taramalı elektron mikroskobu ve dilatometre ile karekterize edilmiştir. Bu ana bileşim için elde edilen sonuçlar diğer cam bileşimleri için referans olarak kullanılmıştır. B2O3 ilavesinin etkisi çalışmaların ikinci aşamasında belirlenmiştir.
In this study effect of B2O3 addition on the crystallization behavior of a LAS based glass, and on the thermal expansion property of the resultant glass-ceramics, had been searched. For this purpose, three glass compositions had been prepared. The crystallization behavior of the base glass including nucleation and crystal growth conditions, crystallization sequence, and crystallization activation energy had been determined using differential thermal analysis (DTA) and x-ray diffraction, and the microstructure and thermal expansion coefficient of the resultant glass-ceramic will be characterized using a dilatometer and scanning electron microscopy. The result obtained for the base composition had been used a reference for other compositions. The effect of B2O3 and addition had been determined separately in the second step of research studies.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
LAS sistemi, cam seramik, spodumen, B2O3, ısıl genleşme, LAS, glass ceramics, spodumene, B2O3, thermal expansion
Alıntı