Dağıtık Çoklu Etmen Müzayede Sistemi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-06
Yazarlar
Üllenoğlu, Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bir dağıtık çoklu etmen müzayede sistemi önerilmekte ve bu sistemin ayrıntıları anlatılmaktadır. Üç farklı uygulama olarak tasarlanan sistemde bir müzayede evi, bir müşteri ve bir veritabanı uygulaması tasarlanmıştır. Bu uygulamalar içerisinde her rol için bir etmen tipi belirlenmiştir. Müzayedelere kullanıcılar adına katılan alıcı etmenlerin, takip edebilecekleri farklı stratejiler belirlenmiş ve etmenlerin kullanıcı istekleri doğrultusunda daha esnek çalışabilmeleri sağlanmıştır. Kullanıcıların tercihlerini sisteme girebilmeleri ve müzayedelerin durumunu gözleyebilmeleri için bir grafik arabirim tasarlanmıştır. Sistemin gerçeklenmesi sırasında, etmenlerin yaratılması, yönetilmesi ve birbirleriyle haberleşmesini sağlayan JADE kütüphanesi ve çalışma ortamı kullanılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, ortamdaki etmenlerin uyguladıkları stratejilere göre bazı stratejilerin daha iyi sonuç verdiği ve diğer stratejilerin de, ortamdaki etmenlerin farklı stratejiler uyguladıklarında daha iyi sonuç verdikleri gözlenmiştir.
In this study, a multi agent auctioning system is proposed and its implementation details are described. The system is designed as three seperate applications which include an auction house application, a user application and a database application. An agent is assigned for each role inside these applications. Flexibility of the agents’ behaviours are achieved by defining strategies and settings which are selected by the user. A graphical interface is provided for the users to allow them to enter their preferences to the system and watch the status of the auction. JADE running environment and library is used for creating, managing and supporting the communication of agents in the implementation of the system. Results of the experiments show that, according to the strategies of the other agents in the enviroment, some strategies give better results and other strategies give better results when the agents in the environment prefer different strategies.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Dağıtık Sistemler, Etmen Sistemleri, Elektronik Ticaret, Distributed Systems, Agent Systems, Electronic Commerce
Alıntı