Betonarme Bir Binanın Deprem Performansının Farklı Yönetmeliklere Göre Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Güler, Kadir tr_TR
dc.contributor.author Pençereci, Kerem tr_TR
dc.contributor.authorID 403829 tr_TR
dc.contributor.department Deprem Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Earthquake Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-06-27 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-02T07:49:50Z
dc.date.available 2015-09-02T07:49:50Z
dc.date.issued 2014-01-21 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Depremlerin yoğun olarak meydana geldiği aktif fay bölgelerinde yer alan Türkiye ve benzer ülkelerde hızla artan şehirleşme ve nüfus artışı sebebiyle sismik risk de hızla artmaktadır. Bu bağlamda yapıların kuvvetli deprem etkileri altında değerlendirilmesi deprem mühendisliği açısından önemli bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle son yirmi yılda “Performansa dayalı tasarım” kavramı tasarım ve değerlendirme yöntemlerinde ortaya konan gelişmelerle birlikte öne çıkmaktadır. Performansa dayalı tasarım ve değerlendirme kavramından genel olarak oluşma olasılıkları belirli deprem etkileri altında, yapının geometrik ve malzeme süneklik kapasitesinin, bina tasarım ömrü ve yapının kullanım amacı gibi etkenleri gözönüne alınarak belirlenen bir performans durumuna göre boyutlandırılması veya değerlendirilmesi anlaşılmaktadır. Performansa dayalı değerlendirme yöntemleri mevcut deprem yönetmeliklerinde doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemler olarak iki ana başlık altında değerlendirilmektedir. Bu çalışmada DBYBHY 2007’e uygun olarak tasarlanmış dört katlı betonarme bir binanın doğrusal elastik, doğrusal olmayan artımsal itme analizi ve doğrusal olmayan zaman tanım analiz yöntemleri kullanılarak performans durumu değerlendirilmiş ve eleman ve sistem bazında karşılaştırmalar yapılmıştır. Çalışmada ayrıca aynı binanın performansı ASCE41-06 artımsal itme analizi yöntemi vasıtasıyla da değerlendirilerek eleman ve tüm taşıyıcı sistem bazında performans seviyeleri DBYBHY 2007 ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Yapıların üç boyutlu analizinde yapılan kabuller ve kullanılan hesap yöntemleri analizde kullanılan yazılımlardaki uygulaması bakımından elde edilen sonuçlar açısından da farklılıklar gösterebilmektedir. Bu amaçla bu çalışmada ele alınan bina taşıyıcı sisteminin performans değerlendirilmesinde doğrusal olmayan malzeme özelliğini farklı kabullerle gözönüne alma kabiliyetine sahip üç farklı bilgisayar yazılımı kullanılmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Çalışmanın son bölümünde elde edilen sonuçlar özetlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Seismic risk of Turkey and other countries that are located at the vicinity of the active fault zones rapidly increases due to fast growing urbanization and population increase. Therefore performance based seismic assessment of buildings emerges as an important subject of earthquake engineering. Accordingly performance based design concept became popular since twenty years as recent developments in design and assessment methods. Performance based design and assessment concept covers the methods utilizing the geometric nonlinearity and ductility capacity of buildings under certain seismic effects based on probability of occurrence considering the design life of the building. Performance based assessment is covered in recent seismic codes in two main subjects namely, linear elastic and nonlinear elastic methods. In this study, performance based assessment of a regular four story reinforced concrete building which is compatible with the Turkish Earthquake Resistant Design Code TERDC 2007 code is studied according to the linear elastic, the static pushover and the nonlinear time history analysis methods. Evaluated damage levels for the members are compared. In this study an assessment based on ASCE41-06 nonlinear static pushover method is also carried out and damage levels of structural elements are found and compared with the results from the TERDC 2007 code. Calculation procedure and assumptions made in the 3D modeling may vary due to the structural analysis programs used. Therefore three different structural analysis softwares are used in the computation of the pushover curve and the results are compared. Numerical results and discussion are presented in the last chapter of this study. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8743
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject asce41 tr_TR
dc.subject fema440 tr_TR
dc.subject tdy2007 tr_TR
dc.subject dbybhy tr_TR
dc.subject yönetmelik tr_TR
dc.subject itme tr_TR
dc.subject zaman tanım tr_TR
dc.subject deprem tr_TR
dc.subject asce41 en_US
dc.subject fema440 en_US
dc.subject terdc2007 en_US
dc.subject seismic code en_US
dc.subject time history en_US
dc.subject pushover en_US
dc.title Betonarme Bir Binanın Deprem Performansının Farklı Yönetmeliklere Göre Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Seismic Performance Evaluation Of A Reinforced Concrete Building According To Various Seismic Codes en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11657.pdf
Boyut:
2.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama