Ofis Binaları İçin Aydınlatma Enerjisi Tasarruf Potansiyelleri Hesaplama Yöntemi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Erkin, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Bu çalışmada, ofis binalarındaki aydınlatma sistemlerinin olası enerji tasarruf potansiyellerinin hesaplanabildiği ve aydınlatma enerjisi sayısal göstergesi (AESG) hesap yöntemi ile bütünleşik çalışabilen bir yöntemin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ofis binalarının hacimleri kullanım amaçlarına göre gruplandırılmış, her bir grup tanımlanan tasarım kriterlerini en verimli biçimde sağlayabilecek aydınlatma sistemleri belirlenmiştir. Aydınlatma hesaplarında sıklıkla kullanılan verim faktörü yöntemi yeniden ele alınarak aydınlatma kurulu güç hesap yöntemi geliştirilmiş, her bir hacim için kurulu güçlerin hesaplanabilmesi ve tüm bina için toplam aydınlatma enerji tasarruf potansiyelinin belirlenebilmesi sağlanmıştır. Buna ek olarak, geliştirilen bilgisayar yazılımı ile AESG değeri hesaplanan mevcut bir ofis binasının ekonomik olarak uygulanabilir enerji tasarruf potansiyeli de belirlenebilir olmuştur.
This study focuses on existing office buildings in order to define a methodology for calculation of energy saving potential based on lighting energy numeric indicator (LENI) calculation data. For this purpose, rooms in a typical office building are classified into four groups according to their functionalities. For each group, suitable luminaire types that can fulfill lighting design criteria are defined. By modifying lumen method, which is easy applicable and useful for indoor lighting calculations, installed power is analytically expressed as a function of room utilance and luminaire efficacy factor where other required parameters such as room dimensions and functionality are achieved from LENI database. Therefore, this approach can be used to provide the calculation of applicable and feasible energy saving potential at the same time with calculation of LENI. As a result, a new indicator LESI (Lighting Energy Saving Indicator) for expressing lighting energy saving potential is introduced and a computer software is developed for calculating both LENI and LESI values based on LENI data.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2012
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2012
Anahtar kelimeler
Enerji, Aydınlatma, Enerji tasarrufu, Energy, Lighting, Energy saving
Alıntı