Eviricilerin Harmonik Eliminasyonunda Optimum Anahtarlama Açılarının Genetik Algoritmalar İle Elde Edilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Küçük, Nezihe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, evirici çıkışındaki tam sinüs olmayan işarette meydana gelen harmonikleri bastırabilmek için, işaretin fourier serisi açılımından elde edilen denklemlerdeki anahtarlama açılarının yerlerinin bir arama ve optimizasyon yöntemi olan Genetik Algoritmalar mantığı ile yazılan Matlab programı sayesinde bulunması amaçlanmıştır. Optimum anahtarlama açıları, birinci harmonik genliğini en büyük, bastırılacak harmonik genliklerini de en küçük yapan açılardır. Eviriciler ve eviricilerde harmonik eliminasyonu üzerinde durulmuştur. Genetik algoritma ve genetik algoritma içeriği hakkında bilgi verilmiştir. Harmonik eliminasyonu için gerekli matematiksel temeller oluşturularak problem genetik algoritmaya uygulanmış ve gerekli tanımlar yapılarak programın çalışması adım adım anlatılmıştır. Sonuçta, klasik yöntemlerle bulunan bazı sonuçlar ile genetik algoritmalar ile elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve yöntemin başarısı belirlenmiştir.
In this study, determining optimum switching angle in equation which is obtained from fourier series extension at Matlab program by genetic algorithms in order to eliminate harmonics on non sinusoidal signal that is occurred at output of inverter is purposed. Optimum switching angles make primary harmonic amplitude to be biggest and also harmonic amplitude which will be eliminated to be smallest. Inverters and harmonic elimination at inverters topics have been dwelled on. Information on genetic algorithms and genetic algorithms contents is given. Program development step by creating enough mathematical basic which is desired for harmonic elimination, desired declaration and application on genetic algorithms are explained. In conclusion, comparison of result which is determined by conventional methods and result which is determined by genetic algorithms is done and success of genetic algorithm method becomes visible.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Eviriciler, Harmonik eliminasyonu, Genetik algoritmalar, Inverters, Harmonic Elimination, Genetic Algorithms
Alıntı